Monica Sanchez

Mae cŵn yn anifeiliaid yr wyf i wedi eu hoffi llawer erioed. Rwyf wedi bod yn ffodus i fyw gyda sawl un ar hyd fy oes, a bob amser, ar bob achlysur, mae'r profiad wedi bod yn fythgofiadwy. Dim ond pethau da y gall treulio blynyddoedd gydag anifail o'r fath ddod â nhw, oherwydd maen nhw'n rhoi anwyldeb heb ofyn am unrhyw beth yn ôl.