Susana godoy

Roeddwn bob amser yn cael fy magu wedi fy amgylchynu gan anifeiliaid anwes fel cathod Siamese ac yn enwedig cŵn, o wahanol hiliau a meintiau. Nhw yw'r cwmni gorau a all fodoli! Felly mae pob un yn eich gwahodd i wybod eu rhinweddau, eu hyfforddiant a phopeth sydd ei angen arnynt. Byd cyffrous sy'n llawn cariad diamod a llawer mwy y mae'n rhaid i chi hefyd ei ddarganfod bob dydd.