Εικόνα placeholder της Laura Torres

Είμαι τεχνικός κτηνιατρικός βοηθός από σχετικά πρόσφατα, αλλά η φωνή μου για τα ζώα έρχεται σε μένα, αφού ήμουν λίγο ευχαριστώ στον παππού μου. Μέχρι σήμερα, συνεχίζω την εκπαίδευσή μου σε αυτόν τον τομέα. Λοιπόν, εδώ θα σας βοηθήσω και θα σας ενημερώσω για όλα όσα σχετίζονται με τα ασαφή σας.