سوزانا گودوی

من همیشه در محاصره حیوانات خانگی مانند گربه های سیامی و به ویژه سگ ها از نژادها و اندازه های مختلف بودم. آنها بهترین شرکتی هستند که می توانند وجود داشته باشند! بنابراین هر یک از شما دعوت می کند تا ویژگی های خود ، آموزش و هر آنچه که نیاز دارند را بشناسید. دنیایی هیجان انگیز پر از عشق بی قید و شرط و خیلی چیزهای دیگر که شما نیز باید هر روز کشف کنید.

سوزانا گدوی از آگوست 19 تاکنون 2021 مقاله نوشته است