مونیکا سانچز

سگ ها حیواناتی هستند که من همیشه آنها را بسیار دوست داشته ام. من آنقدر خوش شانس بوده ام که در طول زندگی ام با چندین نفر زندگی کردم و همیشه ، در همه موارد ، این تجربه فراموش نشدنی بوده است. گذراندن سالها با چنین حیوانی فقط می تواند چیزهای خوبی برای شما به ارمغان بیاورد ، زیرا آنها بدون درخواست چیزی در ازای خود محبت می کنند.