Lourdes Sarmiento

Son un gran amante dos cans e estiven rescatándoos e coidándoos dende que levaba cueiros. Gústanme moito as carreiras, pero non resisto a mirada e os xestos dos mestizos, cos que comparto o meu día a día.