Viviana Saldarriaga: koj puas xav tau ntau tus thwjtim?

Kuv yog neeg Colombian tab sis tam sim no kuv nyob hauv Argentina. Kuv tau kawm suab paj nruag tsim khoom hauv Tebchaws Meskas uas kuv tau ua haujlwm rau ob peb xyoos txog thaum kuv rov qab los rau kuv lub tebchaws tau pib kawm ntawv sau xov xwm. Hnub no kuv tab tom yuav tag kuv txoj hauj lwm ua xov xwm. Kuv xav txog kuv tus kheej ib tus neeg siab zoo thiab phooj ywg, tab sis neeg lub siab tawv heev thiab kev coj zoo. Kuv xav paub los ntawm qhov thiab kuv yeej mob siab xav kawm me ntsis ntxiv txhua hnub.