ម៉ូនីកាសាន់ឆេស។

សត្វឆ្កែគឺជាសត្វដែលខ្ញុំតែងតែចូលចិត្តច្រើន។ ខ្ញុំមានសំណាងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរស់នៅជាមួយមនុស្សជាច្រើនពេញមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយជានិច្ចកាលគ្រប់ឱកាសទាំងអស់គឺមិនអាចបំភ្លេចបាន។ ចំណាយពេលច្រើនឆ្នាំជាមួយសត្វបែបនេះអាចនាំតែរឿងល្អ ៗ ដល់អ្នកព្រោះវាផ្តល់ក្តីស្រលាញ់ដោយមិនចាំបាច់សុំអ្វីត្រឡប់មកវិញ

ម៉ាននីកាសេនឆេសបានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៧១៥ មាត្រាចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ ២០១៣