វីវីយ៉ាអាល់សាឡនរៀសៀ

ខ្ញុំជាជនជាតិកូឡុំប៊ីប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នខ្ញុំកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្សង់ទីន។ ខ្ញុំបានសិក្សាផលិតកម្មតន្រ្តីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលខ្ញុំធ្វើការអស់រយៈពេលពីរបីឆ្នាំរហូតដល់ខ្ញុំត្រឡប់មកប្រទេសរបស់ខ្ញុំវិញដើម្បីចាប់ផ្តើមសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មាន។ ថ្ងៃនេះខ្ញុំហៀបនឹងបញ្ចប់អាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មាន។ ខ្ញុំចាត់ទុកខ្លួនខ្ញុំជាមនុស្សដែលមានចរិតល្អនិងរួសរាយរាក់ទាក់ប៉ុន្តែជាមនុស្សដែលមានចិត្តរឹងមាំនិងល្អឥតខ្ចោះ។ ខ្ញុំចង់ដឹងចង់ឃើញពីធម្មជាតិហើយខ្ញុំតែងតែចង់រៀនបន្ថែមទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

Viviana Saldarriaga បានសរសេរ ៧៩ មាត្រាចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ ២០១១