ໂມນິກາ Sanchez

ໝາ ແມ່ນສັດທີ່ຂ້ອຍມັກຫຼາຍ. ຂ້ອຍໂຊກດີທີ່ໄດ້ອາໄສຢູ່ກັບຫຼາຍໆຄົນຕະຫຼອດຊີວິດຂອງຂ້ອຍ, ແລະຕະຫຼອດເວລາ, ທຸກໆປະສົບການແມ່ນບໍ່ສາມາດລືມໄດ້. ໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີກັບສັດດັ່ງກ່າວສາມາດເຮັດໃຫ້ເຈົ້າມີແຕ່ສິ່ງດີໆເທົ່ານັ້ນ, ເພາະວ່າພວກເຂົາໃຫ້ຄວາມຮັກໂດຍບໍ່ຕ້ອງຂໍສິ່ງຕອບແທນ.