ຮູບພາບຂອງສະຖານທີ່ Laura Torres

ຂ້ອຍເປັນຜູ້ຊ່ວຍດ້ານເຕັກນິກສັດຕະວະແພດຕັ້ງແຕ່ຂ້ອນຂ້າງບໍ່ດົນມານີ້, ແຕ່ວ່າວິຊາຊີບຂອງຂ້ອຍ ສຳ ລັບສັດໄດ້ມາຫາຂ້ອຍຕັ້ງແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຂອບໃຈພໍ່ຕູ້ຂອງຂ້ອຍ. ມາຮອດປະຈຸບັນນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ການຝຶກອົບຮົມໃນຂະ ແໜງ ນີ້. ສະນັ້ນ, ທີ່ນີ້ຂ້ອຍເພື່ອຊ່ວຍເຈົ້າແລະແຈ້ງໃຫ້ເຈົ້າຊາບກ່ຽວກັບທຸກຢ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເລື່ອງ fuzzies ຂອງເຈົ້າ.