ລ້ຽງ ໝາ

4 ຂັ້ນຕອນທີ່ ຈຳ ເປັນເມື່ອຮັບຮອງເອົາ.າ

ເມື່ອພວກເຮົາຮັບຮອງເອົາdogາ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນຜູ້ໃຫຍ່ຫຼືຍັງເປັນລູກ,າ, ພວກເຮົາມີຂໍ້ສົງໄສຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຄວນຈະເຮັດເພື່ອວ່າ ...

ສາທາລະນະ