ສາທາລະນະ
ຊື່ ໝາ

ຊື່ ໝາ

ພວກເຮົາມະນຸດ ຈຳ ເປັນຕ້ອງຕັ້ງຊື່ທຸກຢ່າງເພື່ອຈະລະບຸຊື່ຂອງມັນ. ເມື່ອພວກເຮົາສື່ສານກັບຄົນອື່ນພວກເຮົາເອີ້ນພວກເຂົາວ່າ…

ຊື່ທີ່ມັກຂອງ ໝາ

ການຕັ້ງຊື່ເປັນ ໝາ ນ້ອຍບາງຄັ້ງອາດຈະສັບສົນ, ຫຼາຍຄົນຊອກຫາທາງເລືອກເດີມແລະອື່ນໆ, ແຕ່ໂຊກບໍ່ດີຕົກຢູ່ໃນສະຖານທີ່…