muzzle ຍັງສາມາດແຫ້ງອອກ

ຄີມຫມາໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສໍາລັບ paws ແລະດັງ

ເຖິງແມ່ນວ່າມັນເບິ່ງຄືວ່າໂງ່, ຄີມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສໍາລັບຫມາແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຫຼາຍເພື່ອຮັກສາຜິວຫນັງຂອງສັດລ້ຽງຂອງພວກເຮົາ ...

ໝາໂຕໜຶ່ງນອນຢູ່ເທິງບ່ອນນອນ

pads ທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບຫມາ: ພວກມັນແມ່ນຫຍັງແລະວິທີການເຮັດໃຫ້ຫມາຂອງເຈົ້າໃຊ້ກັບພວກມັນ

ແຜ່ນຮອງໝາມີສອງໜ້າທີ່ຫຼັກ (ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໃຊ້ໃນການຖອກທ້ອງ ຫຼື ຖອກທ້ອງ) ແລະມີປະໂຫຍດຕໍ່…