Енкарни Аркоја

Од шест години имам кучиња. Сакам да го делам својот живот со нив и секогаш се обидувам да се информирам за да им дадам најдобар квалитет на живот. Затоа сакам да им помагам на другите кои, како мене, знаат дека кучињата се важни, одговорност за која мора да се грижиме и да им го направиме животот што е можно посреќен.