Нохой ертөнцийн админ

Нохойн ертөнцөд бүрэн зориулагдсан Mundo Perros вэбсайтын захиргааны танилцуулга.