Лаура Торрес байршилын зураг

Би харьцангуй саяхнаас Мал эмнэлгийн техникийн туслахаар ажиллаж байгаа боловч өвөөдөө ач талархалгүй байхаас хойш миний амьтдад зориулсан дуудлага ирсэн. Өнөөдрийг хүртэл би энэ салбарт үргэлжлүүлэн сургалтаа үргэлжлүүлж байна. Тиймээс би танд тусалж, таны фузигуудтай холбоотой бүх зүйлийг мэдээлэх болно.