viviana saldarriaga

Jien Kolombjan imma bħalissa qed ngħix l-Arġentina. Studjajt il-produzzjoni tal-mużika fl-Istati Uniti fejn ħdimt għal ftit snin sakemm mort lura f’pajjiżi biex nibda nistudja l-ġurnaliżmu. Illum wasalt biex nispiċċa l-karriera tiegħi bħala ġurnalist. Inqis lili nnifsi bħala persuna ġentili u soċjevoli, imma psiko-riġida u perfezzjonista ħafna. Jien kurjuż min-natura u jien dejjem ħerqan li nitgħallem ftit iktar kuljum.