ကျွန်းခွေးချမှတ်

စွန့်ပစ်ခွေးများ၏မွေးစားအားပေးသောကျွန်း

ဤကျွန်းပေါ်တွင်၎င်းတို့အတွက်အိမ်ရှာရန်စေတနာ့ ၀ န်ထမ်းများ၏လုပ်ဆောင်မှုကြောင့်စွန့်ပစ်ထားသည့်နှင့်ခွေးများကိုခွေးများမွေးစားရန်အားပေးသည်။