गोल्डन रिट्रीभर डु can्गाबाट यात्रा गर्दछ

एस्पेन, गोल्डन रिट्रिभर जुन तपाईं भन्दा बढि यात्रा गर्दछ

हामी मध्ये जो जनावरहरूलाई प्रेम गर्छौं, हामीले एक उत्कृष्ट शिरा फेला पारेका छौं जब यो हास्यास्पद र आश्चर्यजनक तस्बिरहरू आउँदछ ...