انکارني ارکویا

څنګه چې زه شپږ کلن وم ما سپي درلودې. زه د دوی سره زما د ژوند شریکولو سره مینه لرم او زه تل هڅه کوم چې ځان خبر کړم ترڅو دوی ته د ژوند غوره کیفیت ورکړم. له همدې امله زه د نورو سره مرسته کول خوښ کوم څوک چې زما په څیر پوهیږي چې سپي مهم دي ، یو مسؤلیت چې موږ یې باید پاملرنه وکړو او د دوی ژوند ممکن تر ممکنه خوښۍ تیر کړو.