ලුර්ඩ්ස් සර්මියන්ටෝ

මම සුනඛයින්ට විශාල පෙම්වතියක් වන අතර මම ඩයපර් පැළඳ සිටි දා සිට ඔවුන් බේරාගෙන රැකබලා ගතිමි. මම ඇත්තටම ධාවන තරඟ වලට කැමතියි, නමුත් මගේ එදිනෙදා ජීවිතය බෙදාගන්නා මෙස්ටිසෝස්වල පෙනුම සහ අභිනය මට විරුද්ධ විය නොහැක.

Lurdes Sarmiento විසින් 498 ජනවාරි සිට ලිපි 2017 ක් ලියා ඇත