මොනිකා සැන්චෙස්

බල්ලන් යනු මම සැමවිටම බොහෝ සෙයින් කැමති සතුන්ය. මගේ ජීවිත කාලය පුරාම කිහිප දෙනෙකු සමඟ ජීවත් වීමට මට වාසනාව ලැබී ඇති අතර, සෑම විටම, සෑම අවස්ථාවකම, අත්දැකීම් අමතක නොවන එකක් විය. එවැනි සතෙකු සමඟ වසර ගණනාවක් ගත කිරීමෙන් ඔබට හොඳ දේ පමණක් ලැබෙනු ඇත, මන්ද ඔවුන් කිසිවක් ඉල්ලා නොසිට සෙනෙහස ලබා දෙයි.