உமர் ஹிகுவேராஸ்

மனிதநேய இளங்கலை மற்றும் கல்வி மற்றும் கலாச்சார மேலாண்மை உலகத்துடன் தொடர்புடைய இரண்டு முதுநிலை ஆசிரியர்களுடன். ஒரு நல்ல புத்தகம், காமிக், தொடர் அல்லது திரைப்படம் இல்லாமல் என்னால் வாழ்க்கையை கருத்தரிக்க முடியாது, ஆனால் அதில் ஒரு நாய் இல்லாமல் ஒவ்வொரு நாளும் என்னுடன் வருவதை நான் இன்னும் குறைவாக கருதுகிறேன். வில் ரோஜர்ஸ் சொல்வது போல், 'நான் அரசியல் காரணங்களுக்காக எதையும் செய்யாததால் நாய்களை நேசிக்கிறேன்', நான் என் உணவை மேஜையில் வைக்கும் போது என் பீகிள் மிகவும் தந்திரமாகவும் நம்பிக்கையுடனும் இருந்தாலும்.

உமர் ஹிகுவேராஸ் ஜூன் 21 முதல் 2017 கட்டுரைகளை எழுதியுள்ளார்