Susy fontenla

ฉันเป็นอาสาสมัครในสถานสงเคราะห์มาหลายปีแล้วตอนนี้ฉันต้องอุทิศเวลาทั้งหมดให้กับสุนัขของตัวเองซึ่งมีอยู่ไม่น้อย ฉันรักสัตว์เหล่านี้และฉันชอบใช้เวลาร่วมกับพวกมัน