Anthony Carter

Nhà giáo dục Canine, huấn luyện viên cá nhân và nấu ăn cho chó có trụ sở tại Seville, tôi có mối liên hệ tình cảm tuyệt vời với thế giới loài chó, vì tôi xuất thân từ một gia đình gồm những người huấn luyện, chăm sóc và nhân giống chuyên nghiệp, trong nhiều thế hệ. Chó là niềm đam mê và công việc của tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, tôi sẽ sẵn lòng giúp bạn và chú chó của bạn.