Lourdes Sarmiento

Tôi là một người rất yêu chó và đã cứu và chăm sóc chúng kể từ khi tôi còn mặc tã. Tôi thực sự thích các cuộc đua, nhưng tôi không thể cưỡng lại cái nhìn và cử chỉ của các mestizos, người mà tôi chia sẻ với tôi hàng ngày.