Mônica

Chó là loài động vật mà tôi luôn thích rất nhiều. Tôi đã may mắn được sống với một số người trong suốt cuộc đời của mình, và luôn luôn, trong mọi trường hợp, trải nghiệm đó thật khó quên. Trải qua nhiều năm với một con vật như vậy chỉ có thể mang lại cho bạn những điều tốt đẹp, bởi vì họ trao đi tình cảm mà không đòi hỏi gì để đáp lại.