Raquel Sánchez

Tốt nghiệp chuyên ngành Báo chí và thích viết blog, tôi luôn thích viết. Từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã yêu quý động vật, và những chú chó luôn rất đặc biệt với tôi. Hôm nay chúng là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của tôi.