Encarni Arcoya

Oko ndandineminyaka emithandathu ndandinezinja. Ndiyathanda ukwabelana ngobomi bam kunye nabo kwaye ndihlala ndizama ukuzazisa ukuba ndibanike olona mgangatho uphambili wobomi. Kungenxa yoko le nto ndithanda ukunceda abanye abathi, njengam, bazi ukuba izinja zibalulekile, luxanduva ekufuneka silukhathalele kwaye senze ubomi babo bonwabe kangangoko.