URachel Sanchez

Ngithweswe iziqu zobuntatheli futhi ngithanda ukubloga, bengihlala ngithanda ukubhala. Kusukela ngiseyingane ngiyazithanda izilwane, futhi izinja bezilokhu zikhetheke kakhulu kimi. Namuhla bayingxenye ebaluleke kakhulu empilweni yami.