UMonica Sanchez

Izinja yizilwane ebengihlala ngizithanda kakhulu. Ngibe nenhlanhla yokuhlala nabaningana kukho konke ukuphila kwami, futhi njalo, kuzo zonke izikhathi, isipiliyoni besingasoze salibaleka. Ukuchitha iminyaka ngesilwane esinjalo kungakulethela izinto ezinhle kuphela, ngoba zinikeza uthando ngaphandle kokucela ukubuyiselwa okuthile.