Ubuhlungu besisu ezinjeni

Ubuhlungu besisu ezinjeni kuyisifo esivamile

Ukwazi sisho ukuthini isisu ezinjeni kubalulekile, ngoba kungaba kokubili ukugaya okulula nesifo esibi kakhulu esidinga ukwelashwa. Ubuhlungu besisu buza nezinye izimpawu eziningi, njengokuhlanza noma uhudo, okunganciphisa inja.

Uma sifuna ukulawula isimo sempilo senja, kufanele sinake lobo buhlungu besisu kuyisifo esijwayelekile futhi ezimweni eziningi akusona esibiKepha kunezinye izifo okufanele uziqaphele. Kunoma ikuphi, lapho kunokungabaza, kufanele siye kudokotela wezilwane ngokushesha okukhulu ukuthola imbangela yalobuhlungu esiswini senja.

Inja ibukhombisa kanjani ubuhlungu besisu

Ubuhlungu besisu ezinjeni uphawu olubahluphayo

Izinja azikwazi ukukhuluma zisitshele ukuthi isisu sazo sibuhlungu nokuthi aziphilile. Lobu buhlungu kwesinye isikhathi akulula kubaninizo ukuba babubone, ikakhulukazi uma kuyinja yabo yokuqala futhi bengazi ukuthi isilwane sabo siziveza kanjani. Into ejwayelekile kakhulu lapho inja inokugula noma ukungaphatheki kahle ukuthi iphansi, ukuthi ayidlali futhi ayilali noma ilele phansi ngaphezu kokujwayelekile. Lokhu kunganaki kujwayelekile ezifweni eziningi, ngakho-ke njalo kufanele uhambe kancane. Endabeni yobuhlungu besisu, kufanele siyizwe futhi siyikhame kancane le ngxenye. Uma isisu sivuvukele nganoma yisiphi isizathu, inja izokhalaza noma ijike. Ngakolunye uhlangothi, okuvame kakhulu ngobuhlungu besisu kukhona ukuhlanza nokuhuda, ngoba ukugula kugcina kuthinte lonke uhlelo lokugaya ukudla kwenja. Yize kungemnandi, kufanele ngaso sonke isikhathi siqaphe indle yenja, ngoba kuzo singabona ukuthi isempilweni enhle yini. Umthunzi ongajwayelekile, omnyama kakhulu noma okhanyayo kakhulu, noma ukungaguquguquki okugijimayo kakhulu kukhombisa ukuthi kukhona okungahambi kahle.

Ukugaya inja

Enye yezinkinga ezivame kakhulu eziholela ebuhlungwini besisu ukungagayeki komzimba. Njengoba kungenzeka kunoma ngubani kithina, kunokudla okungahambisani nathi kanti izinja zivame ukudla izinto eziningi ezingazifaneli, okugcina kugcine sekubuhlungu esiswini. Indlela yokugwema lokhu ukuthi uhlale umnika ukudla okufanayo, ukuze isisu sakhe sikujwayele, futhi futhi kumele sikunikeze inani elanele. Imikhosi emikhulu nayo iletha ukugaya okukhulu nesisu esisindayo, ngakho-ke kufanele siyigweme. Kumele kuqondwe ukuthi inja ivame ukudla okuncane kunathi, ngakho-ke akufanele nanini siyinike ukudla okweqile. Ngaphezu kwalokho, uma sikushintsha ngokungazelelwe ekudleni kwakhe, sisuka kokuphakelayo siye ekudleni okungokwemvelo, kuyinto ejwayelekile ukuthi isisu sakhe sihlupheke izinsuku ezimbalwa aze ajwayele ukudla okusha. Kuwo wonke la macala asikho isidingo sokwethuka. Inja izophumula futhi izile ukudla amahora ambalwa ize ibe nokudla futhi kwanele. Vele, ukudla kwakho okulandelayo kufanele kube lula, ukuze ungagcini isisu, esisabucayi. Uma sithintana nodokotela wethu wezilwane, angancoma ngisho nokuthile okuzothulisa isisu sakhe.

Izimuncagazi esiswini

Kuvamile kakhulu ukuthi izinja zithole izimuncagazi, ikakhulukazi uma zijwayele ukudla indle yezinye izinja, okungenzeka zingcolisiwe. Lezi zinambuzane dala ukuvuvukala esiswini ngokuhuda nokuhlanza. Ukuze lokhu kungabi yinkinga, kufanele sigcine inja yethu ibulawe izikelemu. Indlela yokwenza lokhu ngokunikeza iphilisi lesibungu ngaphakathi, elithengiswa kodokotela bezilwane. Bangasinikeza umbono wokuthi kufanele sibanikeze kangaki. Emidlwane kuphoqelekile ngaphambi kokuqala ukunikeza imishanguzo yokugoma, ngoba lezi zinambuzane ezizitholelayo zingazenza buthaka. Kubalulekile ukubasusa izikelemu ngokushesha lapho sesivele sibona izikelemu ezindlini zabo, ngoba lokho kusho ukuthi baningi, ngoba sebenabele emathunjini.

Ukujija kwesisu

Uma kunenkinga okufanele siyigweme ngazo zonke izindlela, isisu. Ubuhlungu besisu bungaholela kulokhu, okwenzeka lapho i- isisu siziphendulela ngokuklinya. Lesi yisifo okufanele sihlinzwe ngokushesha, ngoba singaholela ekufeni kwenja ngesikhathi esifushane. Akuvamile ukuthi kwenzeke kepha kunamathuba, ngakho-ke uma kwenzeka ubuhlungu besisu obubonakala buba nzima kakhulu ukuya kudokotela wezilwane uyohlola impilo yesilwane sethu. Ngaphezu kwalokho, ukuhlukunyezwa kwesisu kungagwemeka kakhulu uma sondla inja ngokudla okuncane, ngoba ukuhlukunyezwa kwenzeka ngokudla okukhulu. Kungakho kuhlale kungcono ukwenza ukuthi inja idle kaningi ngosuku kepha hhayi kakhulu, ngoba izohlala kangcono futhi sizogwema izingozi ezingadingekile.

Okufanele ukwenze uma inja yami iphethwe yisisu

Ngaphandle kokungabaza, esinye sezimo ezimbi kakhulu ongadlula kuzo nenja yakho ukubona ukuthi iyagula. Ukuthi abakwazi ukukhuluma kusho ukuthi, uma kungenjalo ukunaka ukuziphatha kwesilwane, ungaboni ukuthi kukhona okungahambi kahle.

Ubuhlungu besisu buvame ukudala, njengokuphendula kokuqala, ukuyeka ukudla. Kuyisibonakaliso esisobala kakhulu ngoba, yize kunezikhathi lapho izinja zingase zingafuni ukudla, akuyona into ejwayelekile futhi ikuxwayisa ukuthi kukhona okungahambi kahle.

Ukudangala, ukungafuni ukudlala, ukungafuni ukuphuma endlini, noma ukukhala noma ukukhononda, noma ukungakuvumeli uthinte indawo yesisu, okunye ukuphendula inja yakho ezoba nakho lapho inesisu (noma enye inkinga) .

Kepha yini okufanele uyenze kulezo zimo? Yebo, sesihlukanise izingxenye ezimbili:

Imisebenzi yokuqala

Izenzo zokuqala lapho uqaphela ukuthi kukhona okwenzekayo enja yakho ukuchitha isikhathi nayo noma ukubona ukuthi kungenzekani kuyo. Ngisho, bukela. Kubalulekile ubone ukuthi inkinga isisu yini noma kuvela kokunye.

Uma engafuni ukudla, zama ukumnikeza into ayithandayo. Into ejwayelekile ukuthi isilwane siyasidla, nokuthi sifuna okungaphezulu. Kepha uma ubona ukuthi uyithatha ngokungathandi, kuthatha isikhathi ukuyidla nokuthi futhi awuboni ukuthuthuka ekuziphatheni kwakhe, kukhona okungahambi kahle.

Imvamisa, ukudla okuthambile kufanele kukuphilise, kepha kunezikhathi lapho kudingeka khona uchwepheshe ukuhlola icala lakho. Ngakho-ke, uma ngemuva kwezinsuku ezingama-2-3, isilwane singaboni ukuthi siyathuthuka, okufanele ukwenze yilokhu okulandelayo.

Uma kungathuthuki ...

Sezidlulile izinsuku ezimbalwa inja yakho isafana. Noma ukubonile lokho, phakathi kwezimpawu zayo, kukhona ezinye ezikwazisa (njenge ukuhlanza igazi, noma indle enegazi, ukuthi uyiqaphele, ukuthi ayivuki ...).

Ungethuki, kepha sekuyisikhathi sokuya kudokotela wezilwane. Lapho, uchwepheshe uzophatha ukwenza izivivinyo ezisheshayo ukuthola ukuthi yini engenzeka kuwe. Futhi bungaba buphi ubufakazi lokho? Into yokuqala, ukuthinta ingxenye yesisu ukubona ukuthi konke kulungile. Isibonelo, isisu sakho sivuvukile futhi sinzima kakhulu.

Ngemuva kwalokho ungahle ube ne- hlola izimuncagazi zangaphakathi. Lokhu kwenziwa kalula nge-swab kakotini efakwe endaweni yangemuva kusukela ngaleyo ndlela babona ukuthi ikhona yini izibungu ezincane. Imvamisa esitulweni bayabonakala. Uma kunjalo, kuzofanele uthathe umuthi osusa leyo nkinga (futhi opholise ubuhlungu besisu).

Lokhu okulandelayo kungaba ukuhlolwa kwegazi. Kunezinhlobo ezimbili, esheshayo lapho imiphumela itholakala ngemizuzu eyi-5-10 nje, kanti enye ethatha izinsuku eziyi-1-2 ukufika.

Enye indlela ukwenza i-ultrasound, ukubona ukuthi kukhona yini ezinye izinkinga ezinkulu kakhulu.

Konke lokhu kuzoya ngezimpawu nezimbangela eziholele ekutheni inja yakho ifike kudokotela wezilwane, ngakho-ke khumbula konke okwenzekile ukuze uye ekubonisaneni.

Amakhambi asekhaya wezinhlungu zesisu se-canine

Izinja ezisencane zidinga uthando oluningi uma ziphethwe yisisu

Ngokungeziwe ekwelashweni kwezilwane nokwelashwa okukhona kobuhlungu besisu senja, kukhona futhi amakhambi wasekhaya ongawazama Ukuze ukhulule umngane wakho omkhulu.

Siphakamisa ezinye zazo ukuthi, impela, zizosiza futhi ngokuzizama ungalahlekelwa yilutho kepha uzosikhulula kancane isilwane sakho.

Yilezi ezilandelayo:

Ungamniki lutho

Ngolunye usuku lokuzila ukudla kwe-canine akwenzeki lutho. Eqinisweni, lapho sinezinkinga zesisu, into yokuqala udokotela asitshela ukuthi singasebenzisi noma yini ngaphandle kwe-serum amahora angama-24. Futhi kuyinto efanayo ongayenza nenja yakho.

Ngisho, ungamniki ukudla, kodwa yebo nikeza amanzi, uma kungaba ne-serum, ukuze ifakelwe amanzi.

Isidlo esikhethekile

Elinye ikhambi lasekhaya ongalizama ukumnika ukudla okukhethekile okusiza ukugaya kwakhe (futhi nakho okungasindi noma okungazizwa kabi). Unezinketho eziningi, futhi kuzoya ngokuthi inja ijwayele ukudla ini, ngoba kwesinye isikhathi abayikubekezeleli. Kepha isibonelo, unezinqathe, uju, ama-oat flakes, ithanga, isifuba senkukhu, i-turkey, izinhlanzi ezimhlophe ...

Okunye kwalokhu kudla kuzofanele kubiliswe noma kuphekwe, ngaphezu kokukuhlephula kube yizicucu ukuze bakudle.

Enye inketho ilayisi elimhlophe (isobho lelayisi elimhlophe elinezaqathe akuwona umqondo omubi). Inkinga ukuthi, uma uqunjelwe, lokhu akuyona into ehamba phambili.

I-aloe vera ukuphuza

Njengoba wazi, emakethe sekunamabhodlela e-aloe vera okuphuzwayo. Lokhu kuyathengiswa futhi kuyanconywa, ngokwesibonelo, ukuthatha ikepisi noma amabili esiswini esingenalutho bese kuthi, uma ufuna, ukuphinde ukukuphuza usuku lonke (abanye abantu bakuphuza konke ezinsukwini ezimbalwa).

Kufanele ukwazi lokho I-aloe vera iyasiza, futhi okuningi, ukuthuthukisa impilo yakho. Okokuqala, kuthuthukisa imetabolism yakho nokugayeka komzimba, kuthoba ukuvuvukala, kusiza nge-gastritis, ukushisa okuncane ... Futhi kuthiwani ngenja yakho enesifo sobuhlungu esiswini? Kungakusiza futhi.

Ukuze ayiphuze, kunezindlela ezimbili ongakhetha kuzo: ungafaka okuncane emanzini awaphuzayo, noma, uma eyithanda, umnike yena ngqo. Sikhuluma ngesitshalo semvelo, ngakho-ke akufanele silimaze.

Amakhambi

Ukuziphatha okunye izinja eziningi ezinakho, futhi okungenzeka ukuthi uke wakubona kaningi, ukuthi zibheka amakhambi bese ziyadla. Ku, ngemuva kwesikhashana, qala ukuhlanza. Abaningi bayabathethisa, noma abafuni ukuthi bakwenze lokho, futhi empeleni yikho okungcono kakhulu abangakwenza ngoba bayazelapha.

Uma yena ukudla amakhambi kuyabasiza ukuba bakhiphe okukubazwisa ubuhlungu, futhi bayakwenza ngoba uhlelo lwabo lokuzivikela lwaleyo nkinga. Ngakho-ke kungaba yindlela yokukusiza.

Ukuze wenze lokhu, kuzodingeka uthole amakhambi. Isibonelo, une-catmint (noma ubizwa ngokuthi yi-catnip), kepha i-dill, i-basil, i-fennel nayo ivame ukusiza ... Ungaxhumana nodokotela wezilwane uzokutshela izinketho ezinhle kakhulu nokuthi ungabanika kanjani uma engazidli ku okwakhe.

I-Kefir

Ekugcineni, singakutshela nge-kefir osuvele uyazi ukuthi isiphuzo sobisi olufakiwe. Yebo, lena inayo ama-probiotic asiza izinkinga zesisu. Futhi kungaba inketho yesilwane sakho.

Vele, akubona bonke abakwamukelayo ngakho-ke mhlawumbe kuyikhambi elizoncika ekutheni inja yakho iyakubekezelela yini ukuphuza into enjengale (abaningi bagcina beyihlanza, bangawuvuli umlomo wabo, njll.).

Amathiphu wokugwema ubuhlungu besisu

Ukunganaki kuyisifo sobuhlungu besisu ezinjeni

Ubuningi besisu esibuhlungu ezinjeni bungagwenywa. Kuliqiniso ukuthi ngeke silawule ngaso sonke isikhathi ukuthi banazo yini izimuncagazi, kepha singayibheka inja ukuze ingadli lutho ngaphandle. Kuhlale kudingekile ukugwema lokho inja idla izinto emgwaqweni, ngoba asazi ukuthi bangcolisiwe yini noma basesimweni esibi, okuthile okungaholela ekugayeni ukudla noma ekufakeni ubuthi. Ukulawula indawo esiyikhipha kuyo nenja kuhlale kubalulekile.

Ngakolunye uhlangothi, lapho ukondla inja kuhlale kungcono ukungakuhlukanisi ukudla, ukuthi kusezingeni eliphezulu, noma ukukujwayela ukudla kwasekhaya kusukela ebuncaneni uma kunguhlobo lokudla esihlala sikunikeza . Kufanele ucace bha mayelana ne inani lokudla esingamnika lona, ngoba ukweqisa kungabanikeza ubuhlungu besisu. Futhi, ngaso sonke isikhathi kungcono ukumdlisa amahlandla amaningi ngamanani amancane kunokumane umenzele ngasikhathi sinye. Ukwazi inani lokudla okunconywayo ngokomsebenzi wabo, isisindo sabo neminyaka yabo, kungcono ukubonisana nodokotela wezilwane.


Okuqukethwe yi-athikili kunamathela ezimisweni zethu ze izimiso zokuhlelela. Ukubika iphutha chofoza lapha.

Amazwana ayi-2, shiya okwakho

Shiya umbono wakho

Ikheli lakho le ngeke ishicilelwe. Ezidingekayo ibhalwe nge *

*

*

 1. Ubhekele imininingwane: Miguel Ángel Gatón
 2. Inhloso yedatha: Lawula Ugaxekile, ukuphathwa kwamazwana.
 3. Ukusemthethweni: Imvume yakho
 4. Ukuxhumana kwemininingwane: Imininingwane ngeke idluliselwe kubantu besithathu ngaphandle kwesibopho esisemthethweni.
 5. Isitoreji sedatha: Idatabase ebanjwe yi-Occentus Networks (EU)
 6. Amalungelo: Nganoma yisiphi isikhathi ungakhawulela, uthole futhi ususe imininingwane yakho.

 1.   Emilio kusho

  Sawubona ungangisiza, umdlwane wami ugule kusukela ku-3, angazi ukuthi uhlale ehlanza, uphonswa kokujwayelekile futhi akangidli, ngicela ungisize ku-dogo wesifazane u-Argentino umdlwane

 2.   Zoe kusho

  Imininingwane enhle kakhulu, enemininingwane eminingi futhi okulula ukuyiqonda. Ngiyabonga