Ungakugwema kanjani ukukhathazeka enjeni yami

Ungakugwema kanjani-ukukhathazeka-enja-yami-2

Ungakugwema kanjani ukukhathazeka enjeni yami ukubuyekezwa kwezimo eziningana izinja eziningi ezibhekana nazo nsuku zonke, futhi lokho kungumthwalo wethu ngokuphelele, njengengxenye yomuntu kulo mbhangqwana, futhi esivame ukukuziba kalula, ngoba sithatha kalula imibuzo ethile mayelana nezici ezithile zobudlelwano bethu nabo, sibenze babe ngabantu ngendlela engeyinhle neze kubo.

Esihlokweni sanamuhla, Ngizobhekana nawe ezimeni lapho uzozibona khona ngokuphelele futhi ngiyethemba ukuthi kukusiza ukuthi ushintshe kancane izindlela ezithile zokuziphatha, okuzoholela ekugcineni kwempilo yezilwane zakho. Ngikushiya nomnyango; Ungakugwema kanjani ukukhathazeka enjeni yami. Ngiyethemba uyayithanda futhi uyithola ilusizo.

Ungakugwema kanjani-ukukhathazeka-enja-yami-4

Okokuqala nje

Osukwini olujwayelekile usuku nosuku lomuntu osebenza nezinja nabanikazi bazo njengami, ngibhekana nenkinga yokuthi, kimi, iyimpande yezinkinga eziningi ezithinta isibopho esinaso nezinja zethu, futhi esinazo angazi noma uma sinakho, akulungile neze ...Futhi ukuthi izikhathi eziningi ngaphandle kokufuna futhi kwesinye isikhathi ukufuna, senza izilwane zethu zibe ngabantu kuze kube sezingeni lokuzifaka ezinxushunxushwini ezingazilungiselele, ukudala iziqephu zokuxineka ezimeni eziningi ezijika zibe yizimo eziseqophelweni lokungabi namandla okuphelele okuphelele futhi okuphelele, okuholela ekungabazeni ukuthi siyakwazi yini noma senziwa ukuba nenja.

Futhi lowo muzwa ujwayelekile.Ukwazi ukuthi ungakugwema kanjani ukukhathazeka enjeni yami akulula. Ekuthunyelwe kwangaphambilini Ukufundisa ngezinga elingokomzwelo: Ingcindezi ebangelwa ngabantu futhi ku Ukufundisa ngezinga elingokomzwelo: Ingcindezi ebangelwa ngabantu II, Ngikhuluma ngalesi sihloko ngokujula okuthe xaxa.

Isilwane senziwa ngezifiso

Okuthile ngaphezu kokubaphatha njengabantu

Uma ngikhuluma ngokwenza abantu, angisho ukuthi sibaphatha njengabantu, kepha kaningi, kaningi, sidlulisa izingcindezi zethu nezinkinga zethu, okungukuthi, phela, izinkinga zomuntu futhi kubo akuqondakali, futhi izikhathi eziningi akuhambisani nezidingo zakho.
Okokuqala, ngifuna ukuveza ukuthi inja inezidingo eziyisisekelo njengathi, nokuthi ngaphandle kokuthi thina, lezo zidingo zingahle zingabi nokubaluleka okufanayo esikalini samanani wethu, kungaba ngoba ayisisekelo noma ngoba yalokhu asihlanganyeli nabo, kubo bayisisekelo senjabulo efanayo, futhi into eyodwa ngiyazi ngokuqinisekile: iningi labantu abanenja bafuna ukuyibona ijabule.

Ungakugwema kanjani-ukukhathazeka-enja-yami-6

I-paradigm esunguliwe

Kungakho ngifuna ukugxila kule ndatshana, sizame ukuguqula kancane umbono esiwumisile maqondana nobudlelwano nenja yethu, ngibhala ukuthi zikhona kanjani izimo ezivamile empilweni esifana ngazo nesilwane sethu , kepha nokho zisithinta ngendlela ehluke kakhulu.

Ngicabanga ukuthi sizovuma ukuthi zonke izidingo zenja yethu kumele zidingidwe ngandlela thile, futhi ngalokhu ngiqonde ukuthi uma inja yethu idla, kungenxa yokuthi siyayondla, uma inja yethu iphuza, kungenxa yokuthi siyiphuzisa, uma inja yethu idlala, kungenxa yokuthi sidlala naye noma simnikeza ngamathoyizi noma esifunda nabo. Kufanele wazi kahle lokhu: Konke onakho futhi okudingayo kuvela kithi. Futhi lokhu kungumthwalo omkhulu, njengoba uPeter Parker angasho.

Umthwalo omkhulu

Lo msebenzi ungumthombo wenjabulo, kepha futhi ungumthombo omkhulu wezinkinga uma singazi ukuthi sibhekane kanjani nawo ngendlela eyiyo futhi enengqondo. Indlela yokuthi ngiqonde ukuyisondela ukwazi, lokho Zonke izinqumo esizenzayo ngempilo yethu noma ngempilo yenja yethu, ziyasithinta, kwesinye isikhathi zijule kakhulu nangokujula, ukuthi zibe ngumthombo wokucindezeleka ongapheli nongapheli uma singazi, futhi isikhathi esiningi, asikho.

Sithatha izinqumo kalula, ezithinta kakhulu izinga lempilo yesilwane sethu, bese sizibuza ukuthi ngabe kwenzekeni, yini ebingahambanga kahle, lapho umngane wethu oyinja eletha inkinga, bese sidlulela ukufaka wonke umthwalo inja empofu, lapho singazi noma singafuni ukubona ukuthi isisombululo senkinga singakithi, ngoba ikhambi elibi linganikezwa yisilwane uma kuyithina esimenzela zonke izinqumo, noma noma ngabe ukuwathatha akunakutholwa ukuqonda kwakho noma ubuhlakani bakho.

Ngalesi sizathu, kunezimo ezingezinhle ngenja futhi esizenza nsuku zonke, futhi ezigcina ziholele kumthombo wengcindezi kuye. Futhi ngizokunikeza izibonelo ezimbalwa zalokhu ukuqinisekisa ukuthi kucacile kuwe.

Ungakugwema kanjani-ukukhathazeka-enja-yami-5

Izidingo kanye nogqozi

Sanelisa isidingo

Inja idinga ukuphuza nsuku zonke, lokho kuyacaca kithi. Inja idinga ukuba namanzi amasha atholakalayo usuku lonke. Ngibonile izindlu lapho bekukhona inja, lapho isitsha samanzi kusobala ukuthi besinganele ukubamba amanzi anele ukuthi inja isuthe usuku lonke.

Lokhu kubangela inja ukungaqiniseki okuthile, ngoba kunengqondo ukuthi uma eyiphuza izophela, futhi ngeke kube namanzi kuze kube yilapho umuntu obhekene nayo eyigcwalisa, kulokhu umnikazi wayo, umngani wakhe ongumuntu. Lapho ngivame ukuphawula ngalesi sihloko kumnikazi wesilwane, cishe njalo ngithola impendulo efanayo: Ngiyayigcwalisa ngezikhathi ezithile. Ngezikhathi ezithile ... ibinzana elifanayo lichaza ukuthi kuzoba nezikhathi lapho isitsha singenalutho, futhi inja izokwenzenjani ngaleso sikhathi uma somile? Uma leso simo siba yinto ejwayelekile, into ejwayelekile ngokuphuza, singaba yingcindezi esilwaneni esimpofu.

Izisusa eziyisisekelo

Esinye isibonelo engingathandi ukusibona: ukukhipha inja. Nsuku zonke ngibhekana nemindeni enomkhuba wokunganiki ukubaluleka okwanele ekuphumeni kwezilwane zazo phesheya. Kujwayelekile futhi ukuthola labo abakholelwa ukuthi ngenxa yokuthi banephathi enkulu yangaphandle, inja ayisadingeki iphumele ngaphandle. Yiphutha elikhulu lelo. Futhi kuyiphutha ukuthi ukhokha kakhulu.

Inja engaphumi, iyinja engahlobene nemvelo yayo, engaxhumani nezinto ezisemqoka zezinhlobo zayo, eziseduze naye, kuzomenza angakwazi ukudlala nezinye izinja noma ukuthi akakwazi ukwenza omunye wemisebenzi ephumuzisa kakhulu inja, ukuhamba.

Ngikunika isibonelo esizwakala sijwayelekile kuwe; Sifika ekhaya sikhathele futhi kufanele sikhiphe umngani wethu, obesilinde cishe amahora ama-5 futhi efuna ukuphuma ayochama, athume, adlale futhi ekugcineni siphumule kancane futhi sifuna ukuhlala phansi noma silale ukuze siphumule . Yebo, kunabantu abavela emsebenzini, bezofunda noma bephathini, ababeka izidingo zenja ngaphansi kwezabo, bese beyikhipha ukuze bazikhulule bese beyethula ngokushesha phakathi kwezindonga ezine zendlu. Lokho kusithinta kanjani isilwane? Yebo, kumkhawulela ekulimaleni izifiso zakho noma izidingo zakho, okudala ingcindezi nokukhathazeka ngokungabi nezidingo eziyisisekelo njengokukhuluma, ukudlala, ukuhamba, ukuhogela, noma ukunciphisa ilukuluku lakhe.

Yonke le misebenzi iyona emsizayo ukuthi aphathe ngendlela efanelekile nenhle ngaye, ingcindezi etholwa yimpilo yakhe emphakathini wesintu, lapho kufanele achithe khona amahora namahora evaliwe engenzanga lutho noma eboshiwe ukuze ahambe. Ukwenza lutho akunamthelela ofanayo kithina njengoba kwenza kuye.

Ungakugwema kanjani-ukukhathazeka-enja-yami-3

Inja evalelwe ingasebenzi usuku lonke, ngaphandle kwanoma yiluphi uhlobo lokukhuthaza, ithambekele kakhulu ekuthuthukiseni noma yiluphi uhlobo lwe-pathology, kungaba ngokwengqondo noma ngokomzimba, kunezinja ezinomsebenzi ophakathi noma ophakeme emini. Izinja zidinga umsebenzi othile wansuku zonke ohlanganisa izidingo zabo zokudlala nezokuzivocavoca, kanye nelukuluku lokukwazi ukuxhumana nabantu abasha, kungaba ngezinhlobo zabo noma ezinye, noma ngezindawo ezintsha, noma ukuphenya izinto ezintsha, njll.
Lesi sidingo singaba yinkinga uma singaxazululwa kahle, ngoba sizoba yisikhuthazo okufanele sisetshenziselwe ukusanelisa. Futhi ngizobeka isibonelo ngokudla.

Ingcindezi nokudla

Isibonelo esicacile sokwenza abantu, ngokombono wami ongomunye wemithombo enkulu yengcindezi yenja, yindlela esidla ngayo, futhi angiqondile ukuyinikeza okusele kokudla kwethu, okungamukeleka kakhulu, Ngisho ukudla okuncike ekudleni kwezimboni. Lokhu okuphakelayo kwenziwa kakhulu ngokusanhlamvu futhi kunikela nge-carbohydrate umnikelo ophakeme kakhulu kunalokho okunconyelwe umuntu odla inyama. Njengesidlo esidla inyama, inja ayikhiqizi i-enzyme amylase ematheni ukuze ikhiqize kahle ama-carbohydrate. Kodwa-ke, iningi lethu licabanga ukuthi ukondla inja yethu isinkwa, ilayisi noma amanani amaningi okusanhlamvu, kanye nathi singama-omnivores, kuyinzuzo empilweni yabo. Futhi akunjalo neze. Lesi kimi yisibonelo esicacile sokwenza ubuntu okwenzeka ngokuxakaniseka kwemikhiqizo yokuphakelayo, ngoba kubo kulula futhi kuveza izinzuzo eziningi, ukuba nemikhiqizo enesithako esiyinhloko okusanhlamvu, emigqeni yomkhiqizo isithako sayo esiyinhloko amaprotheni emvelaphi yezilwane. Kodwa-ke, lokhu kungenye inkinga.

Ukuziba izidingo zakho

Ukubuyela embuzweni osusondele, isikhathi esiningi, sondla inja ngokudla ngezizathu ezimbili: Esokuqala ukunethezeka, bese kuthi okwesibili ngoba kufanele kube ukudla okuphelele, ngoba yilokho umenzi akutshela khona nokuthi yini udokotela wezilwane akutshela.
Isizathu sokusebenziseka kalula siphindaphindeka kakhulu ngoba kulula kakhulu futhi kuyashesha ukuphatha okuphakelayo kwezimboni ngqo kusuka esitsheni, Futhi-ke kunenkinga yokuthi udokotela wezilwane uyincoma kanjani kuwe. Kodwa-ke, okushiwo udokotela wezilwane kuphambana nomqondo oyisisekelo, ngoba umuntu odla inyama udla futhi kufanele adle inyama hhayi okusanhlamvu. Kodwa-ke, ukuqeqeshwa okutholwa odokotela bezilwane kukondli lwe-canine, eminyakeni emi-3 eqhubeka nomsebenzi, akunalutho. Kungenxa yendaba yesikhathi. Akubaniki ukuthi bafunde ukuthi kufanele badle izilwane eziphila ezweni nasemanzini, izinyoni nezingulube.

Ngakho-ke bajwayele ukuthola lolu qeqesho ezingqungqutheleni zokudla kanye namasemina aphakamisa imikhiqizo ehlelwa. Futhi-ke, kunengqondo ukucabanga ukuthi akekho umkhiqizo ozohlela ingqungquthela yokudla ukukhuluma kabi ngohlobo lwayo. Kunengqondo.

Ngale ndlela, odokotela bezilwane bathola, ngaphandle kolwazi, oxhumana nabo ukuthi bangayithengisa kanjani le mikhiqizo eMtholampilo wabo wezilwane wesikhathi esizayo, lapho bezogcwaliswa khona ngezinja ezinesikhumba, inhliziyo, izinkinga zesisu ... uhlelo oluhle lokuthengisa, noma kunjalo lesi ngesinye isihloko. Ake sifike enhliziyweni yendaba.

Ungakugwema kanjani-ukukhathazeka-enjeni yami

Okubalulekile

Abantu abaningi bayangibuza, Antonio, ngingakugwema kanjani ukukhathazeka enjeni yami?, Futhi ngihlale ngibaphendula: yekani ukunika ukudla okuphansi kwezilwane. Lapho sondla inja ngokudla kwezimboni okususelwa ezinhlamvini zokusanhlamvu, noma ngabe kungasizathu sini, induduzo noma izincomo zodokotela bethu bezilwane, siyayiphika ekudleni kwayo, izakhamzimba ezinhlobonhlobo, ezibalulekile, ngiyaphinda ngiyiphinde icace , ngempilo yesilwane.

Izinja zidinga ama-amino acid angama-22 empilweni yazo. Yena uqobo, ngesibindi sakhe, uyakwazi ukukhiqiza ama-amino acid ayi-12, noma kunjalo, ayi-10 awo kumele atholakale ekudleni kwakhe. Futhi hhayi lawo ma-amino acid, afana ne-taurine, i-lysine, i-arginine noma i-threonine, awatholakali emaketangeni e-amino acid wamaprotheni ezitshalo. Ngakho-ke, lapha sibona ngokusobala ukuthi inja yethu idinga inyama, inhlanzi noma amaqanda ukuthola lokho ekudingayo ukuze iphile.
Encwadini yabakhulu UCarlos Alberto Gutierrez, Udokotela Wezilwane-Wezokudla, Amaqiniso Athusayo Ngokudla Kwenja Yakho:

Ngokuvamile, kukhona ama-amino acid angama-22 adingwa yinja. Kuma-amino acid angama-22, ayi-12 angakhiqizwa yinja (Ngaphakathi, esibindini) Amanye ayi-10 awakhiqizwa ngakho-ke kumele aqhamuke kumthombo wangaphandle: ukudla. La ma-amino acid aziwa ngaphansi kwegama elithi "kubalulekile":

 1. AMA-AMINO ACIDS ANGABALULEKILE - la ama-amino acid angadalwa ngumzimba. Njengoba umzimba ungazikhiqiza, cha badinga ukuba khona ekudleni.                                                           
 2. AMA-AMIDS E-AMINO ABALULEKILE - lawa awawona ingavezwa ngumzimba futhi
  kumele zivela ekudleni. Bheka le ncazelo emfushane ngayinye yalezi zinto eziyishumi ezibalulekile zama-amino acid. Kungakho ukubaluleka kokuhlinzeka ngamaprotheni ezilwane asezingeni eliphakeme:
 • I-ARGININE: ivuselela amasosha omzimba, ihehe ukukhishwa kwe-hormone yokukhula futhi
  isekela isibindi ekuhlanzweni kwe-ammonia.
 • I-HISTIDINE: ikhipha i-histamine, ihlotshaniswa nokulawulwa kobuhlungu futhi ikhulisa imikhumbi
  imithambo yegazi emincane ukukhuthaza uketshezi lwejusi esiswini esisuka esiswini.
 • I-ISOLEUCIN: ne-LEUCINE: bona i-VALINA.
 • I-LYSINE: ikhuthaza ukukhula kwamathambo emidlwane futhi ivuselele uketshezi lwamajusi esiswini.
 • I-METHIONINE: isiza i-gallbladder kuyo imisebenzi, kusiza ukuvimbela okufakwa emafutheni esibindini, kulinganisa i-pH yomgudu womchamo futhi kunikeze okufakwayo ku-taurine.
 • I-PHENYLALANINE: ihlobene ne- ukulawula isifiso sokudla, ingcindezi eyandayo uma kwenzeka i-hypotension, kanye namaminerali kusebenza ezinwele zezinwele futhi isikhumba sikhiqiza i-adrenaline ne-noradrenaline.
 • I-TREONINE: ilawula ukukhishwa kwamandla, isebenza kahle kwimizwa noma ngokudangala, ikhiqiza i-adrenaline, futhi iyisandulela i-hormone yegilo.
 • I-TRYPTOPHAN: ikhiqiza i-serotonin, umgqugquzeli wokulala.

Ukudla kubalulekile

Inja iyisilwane esidla inyama, okuthi noma sihlanganiswe ngokuphelele emphakathini wesintu, asihloniphi njengathi. Lokhu kwenza ukudla okuncike kokuphakelayo kwasezimbonini okutholwe ezintweni ezisetshenziswayo ezisezingeni eliphansi (kubi kakhulu ukuthi ubungeke ukudle), ake sithi kungumthombo ongapheli wezinkinga ezifuywayo zethu, ezifweni zomzimba, ekuqongeleleni ukucindezeleka okuzungeze ukudla, okunikeza inja enenqwaba yezimo zengqondo eziphoqelelayo nokuziphatha esingakuqondi futhi esingakwazi ukukuxazulula.
Inja ithola konke kulokhu kuphila kithi. Uma ephuma, kungenxa yokuthi siyamkhipha, uma ephuza kungenxa yokuthi simnika amanzi, futhi uma edla yingoba siyamphakela. Uma kunokushoda ekudleni kwakhe, yithina esinomthwalo wokukulungisa, ngoba akakwazi. Kodwa-ke, nguyena ohlupheka ngakho.

Ungakugwema kanjani-ukukhathazeka-enja-yami-7

Impela

Ukugwema ukukhathazeka enjeni yami kulula

Kumele sizame ukukwazi ukulinganiselwa inja yethu enakho, futhi singakholelwa ukuthi ngoba siyinika okuthile okudliwayo, amanzi athile futhi siyikhipha imizuzu engama-20 ngosuku, kufanele ijabule. Lokho akukhona ukuhlangabezana nezidingo zakho. Ake simubheke ohlangothini aphila kulo izinto, ngakho-ke singayeka ukwenza isilwane isilwane ekugcineni, okufanele ngabe siphila ngakho. Futhi unelungelo lokwehluleka.

Izikhathi eziningi, sisusa ilungelo lokungalungi, ukwehluleka, futhi lelo yilungelo sonke esinalo. Uma inja yakho icekela phansi izinto lapho ushiya ikhaya uyishiya yodwa, ngeke ikwenze ukuziphindiselela wena nomuntu wakho, kepha izobe izwakalisa isidingo, futhi wena njengomngani wakhe nomqondisi womuntu kufanele wazi ngokwanele isimo.

Kufanele futhi wazi izidingo zabo, ukuze zingabi ngumthombo wengcindezi nokukhathazeka. Le yindlela yokugwema ukukhathazeka enjeni.

Uma inja ivalele amahora angama-23 ngosuku endlini, idla ukudla okungabizi kakhulu, ngaphandle kokuhlobene nabanye abantu bohlobo lwayo, ngaphandle kokugembula, iphuma iboshiwe futhi ifake isifonyo, ngeke futhi akufanele sikulindele ukuthi ngijabule. Ngiyakutshela kusuka lapha bantu abathandekayo, leyo yinto engenakwenzeka.

Googbye nokuvala

Indlela, ukuthi ungakugwema kanjani ukukhathazeka enjeni yami kulula; ihlangabezana nezidingo zakho. Hlaziya lokho okudingwa yinja yakho bese uyinikeza. Asikho isisho esifanayo sothando.

Ngaphandle kokuqhubeka, ngithemba ukuthi le migqa izokusiza ukuthi ubonakalise.

Ngiyabingelela futhi uma unanoma yimiphi imibuzo noma ukukhathazeka, yishiye kumazwana alokhu okuthunyelwe. Futhi unakekele izinja zakho


Okuqukethwe yi-athikili kunamathela ezimisweni zethu ze izimiso zokuhlelela. Ukubika iphutha chofoza lapha.

Amazwana ayi-6, shiya okwakho

Shiya umbono wakho

Ikheli lakho le ngeke ishicilelwe.

*

*

 1. Ubhekele imininingwane: Miguel Ángel Gatón
 2. Inhloso yedatha: Lawula Ugaxekile, ukuphathwa kwamazwana.
 3. Ukusemthethweni: Imvume yakho
 4. Ukuxhumana kwemininingwane: Imininingwane ngeke idluliselwe kubantu besithathu ngaphandle kwesibopho esisemthethweni.
 5. Isitoreji sedatha: Idatabase ebanjwe yi-Occentus Networks (EU)
 6. Amalungelo: Nganoma yisiphi isikhathi ungakhawulela, uthole futhi ususe imininingwane yakho.

 1.   imaye kusho

  Ngakho-ke ngokwamazwi akho, inja ephula izinto iyinja ethi ngandlela thile ihlupheke ngcindezi noma ukukhathazeka, mhlawumbe ngenxa yalokho azama ukungitshela khona: uDalmatian wami omdala, owamukelwe futhi osindisiwe esimweni somhlatshelo, KUPHELA ongena embhedeni wakhe uma sekuyisikhathi sokulala futhi ngingaphuma ngiye kuvulandi ukuyozikhumbuza noma ukubhema noma ukwenza okuthile okungangithathi ngaphezu kwe-5min. Ngikhipha inja yami amahlandla ama-4 ngosuku futhi ngaphandle kokuhamba okuphakathi lapho ukushisa kwe-x kuyi-15 / 20min., Eyokuqala neyokugcina yizindawo zokuthola izinto, ukuhogela konke nokujabulela ndawonye nezinye izinja, noma kunjalo, uyaqhubeka ukudla umbhede wakhe KUPHELA LAPHO ngiphuma ngalowo mzuzu: unengcindezi, kungani emane akuphule lokho nangaleso sikhathi ????
  Ngiyabonga futhi ngithande udaba lwakho.

  1.    U-Antonio Carretero kusho

   Sawubona Monica.
   Siyabonga ngokuphawula.
   Kuyingozi kakhulu, ukuncoma uhlobo oluthile lwamasu noma ukunikeza izeluleko ngalokho okufanele ukwenze, ngaphandle kokwazi cishe noma yiluphi ulwazi mayelana nesilwane, ukuya kuphela encazelweni ngenkinga yolayini abayi-8 noma abayishumi, futhi ngaphandle kokwazi ngempela LUTHO ... futhi ngenxa yalokho kungenzeka ukuthi inkinga iba yimbi kakhulu.
   Isibonelo, enjeni enovalo futhi enenkinga yokukhungatheka, uma simnika ithuba lokuhogela labo obachazayo, into ephephe kakhulu ukuthi lapho inja ingena kwingcindezi futhi idinga indlela ethile yokuyilawula, kulokhu izokwenza hhayi ukuluma umbhede kuphela uma kungenjalo zonke izindawo lapho beshiye khona ukudla njengomdlalo. Ngempela, kufanele UQAPHELE kakhulu ngalezi zinto, futhi ungadukisi abanye ngokufuna ukusiza nganoma iyiphi indlela, ngaphandle kokuba nayo yonke imininingwane nokulungiselela okwanele ukuyisingatha ukuze ufeze inhloso yokwenza ngcono ikhwalithi yempilo yenja kanye nomhlahlandlela wayo ongumuntu, ngoba lokho okuyiseluleko esilula kuwebhusayithi, kungaba yinkinga kumuntu ophilayo, othola amathambo akhe esibayeni.
   A ukubingelela.

   1.    UMonica Sanchez kusho

    Sawubona u-Antonio.
    Yebo, yizikhundla ezimbili ezihlukene. Ngiyavuma ukuthi akufanele idukiswe, kepha engingakutshela khona, ngoba ngikubonile nezinja zami kanye nezabanye, ukuthi ukuhogela kubasiza ukuthi bakhululeke kakhulu. Noma bezizwa besaba noma bengazethembi.
    Kepha lokho, wonke umuntu unombono wakhe, futhi kuyahlonishwa.
    Ngisusa ukuphawula kwami.
    A ukubingelela.

    1.    U-Antonio Carretero kusho

     Sawubona Monica
     Hhayi uma ngivumelana nalokho. Ukunikela ngokuvivinya olfactory kuzuzisa kakhulu izinja. Kodwa-ke, kukhona izindlela ezithile zokuziphatha ezingalwamukeli lolu hlobo lokuzivocavoca ekuqaleni kwenqubo yokufundisa / yokufunda noma uma uzama ukukucindezela.
     Kulula ukuncoma okuthile okuzwakala kunengqondo, kepha akusikho ukuzivocavoca noma inqubo kepha yisikhathi osethula ngaso, okuholela ekutholeni impumelelo ekunciphiseni noma ekulungiseni isimilo. Yilokho engikushoyo ngokudukisa.
     Inja enokukhathazeka noma ukukhungatheka, ungafaki ama-trinkets azungeze indlu ekucindezelekeni, ngoba udala imigomo emisha lapho ingena ekucindezelekeni. Ngiyakutshela ukuthi ngingu-Ethologist futhi ngifundise izinja ngobunyoninco iminyaka. Ngakho-ke kufanele uqaphele lapho weluleka.
     Futhi okubalulekile akuwona umbono kangako, njengengxabano esekelayo. Ngiyazi abantu abakholelwa ukuthi bangaqeqesha izinja ngekhola kagesi, futhi banemibono yabo, ephikisana nakho konke okushiwo yizifundo ze-Ethology emhlabeni jikelele.
     Futhi ungawasusi amazwana. Kulungile. Ingahluleka futhi kungenzeki lutho.
     Ungafunda kuyo yonke into, kusuka empumelelweni nasephutheni.
     A ukubingelela.

     1.    UMonica Sanchez kusho

      Sawubona u-Antonio.
      Ufunda kukho konke, yebo. 🙂
      Labo "abafundisa" ngamakholomu kagesi, ukuklinywa nalezo zinto banendwangu...
      Kulungile, imikhonzo.


     2.    U-Antonio Carretero kusho

      Sawubona Monica.
      Ngimelene ngokuphelele nogesi noma ukuminyaniswa kwamakhola. Amasu ami omsebenzi asuselwa ku-Luring kanye ne-conditioning enhle ne-counter-conditioning ngamasu wokumodela we-Clicker. Abafundi bami nezinja zami bakhululekile noma bane-Easy-Walkers.
      Izindlela zokufundisa eziphoqayo zingumthombo wokuqala ongazi ukuthi wenzani.
      A ukubingelela.