Faint ddylai ci Chihuahua bwyso

Dyma'r blewog lleiaf yn y byd canine, ac un o'r rhai mwyaf bregus. Os ydych chi eisiau gwybod faint y mae'n rhaid i gi Chihuahua ei bwyso i fod yn iach, ewch i mewn.

Sut mae'r ci Chow Chow

Er bod ei ymddangosiad yn nodi fel arall, mae hon yn flewog annibynnol y mae'n rhaid i chi fod yn amyneddgar ag ef. Dewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych chi sut beth yw'r ci Chow Chow.

Cŵn bach Shar Pei

Sut mae'r brîd cŵn Shar Pei

Os ydych chi'n chwilio am flewog gweithgar, annibynnol a hoffus, dewch i mewn i ddarganfod sut beth yw brîd ci Shar Pei. Byddwch wrth eich bodd;).

Collie ffin oedolion

Sut i ofalu am Collie Ffin

Mae'n smart, yn gariadus, ac yn weithgar iawn. Ond beth sydd angen i chi fod yn hapus? Os ydych chi eisiau gwybod sut i ofalu am Collie Ffin, ewch i mewn;).

Daeargi llwynogod

Sut mae'r ci Fox Terrier

Chwilio am gi sydd wrth ei fodd yn gwneud ymarfer corff? Os felly, ewch i mewn i ddarganfod sut le yw'r ci Fox Terrier. Efallai mai ef yw'r ci rydych chi'n edrych amdano;).

Cwn Ibizan

Sut mae Podenco

Os ydych chi'n chwilio am anifail deallus, gweithgar, ffyddlon a serchog gyda'i ofalwyr, ewch i mewn a chwrdd â brîd diddorol iawn. Darganfyddwch sut beth yw Podenco.

Haci Siberia gyda llygaid glas

Sut mae Husky Siberia

Ydych chi'n chwilio am gi y gallwch chi fynd am dro neu fynd am dro bob dydd? Os felly, dewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych sut olwg sydd ar Husky Siberia. Byddwch wrth eich bodd;).

Ci bach Sbaenaidd Mastiff

Sut mae Mastiff Sbaenaidd

Rydyn ni'n esbonio sut beth yw Mastiff Sbaenaidd, ci mawr, bonheddig, deallus a hoffus iawn sydd wrth ei fodd yn cael ei boeni.

Cŵn Bach Daeargi Tarw Lloegr

Sut mae Daeargi Tarw Lloegr

Meddwl am gynyddu'r teulu? Ewch i mewn a darganfod sut le yw Daeargi Tarw Lloegr, ci cariadus a ffyddlon a fydd yn dod yn ffrind gorau pawb.

Dachshund blewog

Sut mae brîd cŵn Dachshund

Mae'n flewog bach, yn pwyso dim mwy na 9kg, sy'n caru bod gyda'i deulu. Ewch i mewn i ddarganfod sut beth yw brîd cŵn Dachshund.

Beagle

Sut mae Beagle

Rydyn ni'n dweud wrthych chi sut beth yw Beagle, un o'r cŵn mwyaf annwyl, hoffus a hwyliog yn y byd canine y mae pob dydd yn syndod iddo.

Ci Defaid Magellanic.

Y Ci Defaid Magellanic

Mae'r Ci Defaid Magellanic yn frid sy'n frodorol o Chile, nad yw'n hysbys ledled y byd. Yn gryf ac yn ystwyth, fe'i defnyddir yn helaeth i ofalu am y fuches.

Cocker spaniel

Sut i ofalu am Spaniel Cocker

Ydych chi eisiau byw gydag un o'r cŵn mwyaf deallus? Dewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych sut i ofalu am Cocker Spaniel fel y gallwch fwynhau eu cwmni.

Saluki, ci brenhinol yr Aifft

Mae'r Saluki yn frid a elwir hefyd yn gi brenhinol yr Aifft, brid hynafol iawn o chwip gyda chymeriad da ac ymddangosiad main.

Labrador oedolion

Sut i hyfforddi Labrador

Mae'r Labrador yn gi cymdeithasol iawn sy'n addoli plant, ond mae angen dysgu rhai rheolau iddo. Ewch i mewn a darganfod sut i hyfforddi Labrador.

Oedolyn Mastiff Napoli.

Beth i'w wybod am y Mastiff Napoli

Mae'r Mastiff Napoli yn gi cryf, ystwyth ac amddiffynnol. Yn ddisgynnydd i'r Tibet Mastiff, mae'n ddigynnwrf, yn gymdeithasol ac yn serchog gyda'i ben ei hun.

Schnauzer enfawr

Faint ddylai Schnauzer Cawr Bwyso

Rydyn ni'n dweud wrthych chi faint y dylai Schnauzer Cawr ei bwyso, ci deallus a chytbwys iawn sy'n ddelfrydol ar gyfer teuluoedd chwaraeon.

Husky Siberia

Gofal cot Husky Siberia

Mae gan yr Siberia Husky ofal penodol am ei gôt, gyda chôt ddwbl a dwysedd uchel, y mae'n rhaid ei chribo'n aml.

Bocsiwr

Gofal bocsiwr

Beth yw gofal y Bocsiwr? Yn Mundo Perros rydyn ni'n rhoi'r allweddi i chi fel bod eich ffrind newydd yn tyfu'n iach ac yn hapus trwy gydol ei oes.

Adalwr Labrador

Sut beth yw Adferydd Labrador

Mae'n un o'r bridiau mwyaf annwyl gan bawb. Mae'n gi cymdeithasol, serchog, doniol, deallus ... Mae'n berffaith! Darganfyddwch sut le yw Adferydd Labrador.

Pit Bull

Sut beth yw Daeargi Pit Bull

Mae'n un o'r bridiau sydd wedi cael yr amser gwaethaf yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ond ydyn ni'n gwybod sut beth yw Daeargi Pit Bull? Ewch ymlaen a chwrdd ag ef;).

Papillon neu Gyfandirol Spaniel Spaniel.

Papillon: prif nodweddion y brîd

Brîd bach yw'r Papillon neu'r Continental Toy Spaniel sy'n sefyll allan am ei gymeriad siriol a'i gôt hir. Mae'n gysylltiedig â phobl o gymdeithas uchel.

Akita Inu

Sut mae'r ci Akita Inu

Hoffech chi wybod sut le yw'r ci Akita Inu? Mae'n un o'r anifeiliaid mwyaf ffyddlon sy'n bodoli, ac yn fwyaf amddiffynnol. Dewch i mewn i ddod i'w adnabod.

Golden Retriever

Sut mae'r Adferydd Aur

Chwilio am gi serchog sydd wrth ei fodd yn dysgu pethau newydd? Os yw'r ateb yn gadarnhaol, nodwch a darganfyddwch sut le yw'r Golden Retriever.

Chihuahua du

Sut mae cŵn Chihuahua

Rydyn ni'n dweud wrthych chi sut le yw cŵn Chihuahua, yr anifeiliaid lleiaf yn y byd canine. Darganfyddwch ai hwn yw'r brîd rydych chi'n edrych amdano.

Bugail Almaeneg

Sut mae Bugail Almaenig

Ydych chi'n chwilio am ffrind deallus, bonheddig, pedair coes sydd wrth ei fodd yn mynd allan am dro hir? Ewch i mewn a darganfod sut beth yw Bugail Almaeneg.

Ci Dalmatian

Sut i ofalu am gi Dalmatian

Ydych chi'n hoffi cŵn gweithredol a deallus? Ydw? Yna dewch i mewn a darganfod sut i ofalu am gi Dalmatian, brîd delfrydol i chi.

Border Collie yn rhedeg trwy'r cae.

Y bridiau cŵn mwyaf gweithgar

Mae rhai bridiau canine yn sefyll allan am fod yn hynod weithgar yn ôl natur, fel y Dalmatian neu'r Cocker. Mae angen ymarfer corff a hyfforddiant dyddiol arnyn nhw.

Dau sbesimen o Coonhound.

Bridiau cŵn: y Coonhound

Ci synhwyro yw'r Coonhound, gyda greddf hela gref, ac er ei fod yn tueddu i fod â chymeriad digynnwrf, mae angen rhywfaint o hyfforddiant sylfaenol arno.

Bichon Malteg

Sut mae'r ci Bichon Malteg

Ydych chi'n ystyried caffael ci bach sy'n annwyl iawn? Os felly, ewch i mewn i ddarganfod sut le yw'r ci Bichon Maltese.

Cŵn Presa Canario neu Dogo Canario.

Ffeithiau am y Ci Presa Canario

Mae'r Perro Presa Canario neu'r Dogo Canario yn gi mawr, dewr a chryf, o'r Ynysoedd Dedwydd a gyda chymeriad cyfeillgar ac amddiffynnol.

Collie

Sut i ofalu am Collie

Ydych chi'n ystyried treulio ychydig flynyddoedd o'ch bywyd gydag un o'r anifeiliaid godidog hyn? Os felly, ewch i mewn i ddarganfod sut i ofalu am Collie.

San Bernardo

Faint ddylai Sant Bernard bwyso

Ydych chi'n bwriadu byw gyda chi ychwanegol? Ewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych faint y dylai Saint Bernard ei bwyso, un o'r cŵn mwyaf uchelgeisiol.

Ci Dalmatian

Sut i hyfforddi Dalmatian

Hoffech chi ddechrau byw gyda chi ond ddim yn gwybod sut i hyfforddi Dalmatian? Ewch i mewn a byddwn yn rhoi'r allweddi i chi fel bod y ci yn hapus wrth eich ochr chi.

Oedolyn cŵn di-wallt Periw.

Bridiau cŵn heb wallt

Mae rhai bridiau cŵn yn arbennig o amlwg oherwydd diffyg gwallt ar eu cyrff. Dyma achos y Cribog Tsieineaidd neu'r Xoloitzcuintle, ymhlith eraill.

Bugail Almaeneg

Bugail Almaeneg

Mae Bugail yr Almaen yn frid y mae galw mawr amdano. Dysgwch am ei hanes a sut mae wedi tyfu i fod yn gi bonheddig a deallus y mae heddiw.

Bugail Mallorcan

Y Bugail Mallorcan neu Ca de Bestiar

Mae bugail Mallorcan neu Ca de bestiar yn frid o gŵn bonheddig a deallus iawn, sy'n hoffi dysgu pethau newydd. Ydych chi am fod yn athro iddyn nhw?

San Bernardo

Sut mae Sant Bernard

Mae'n un o'r bridiau tawelaf ac, yn anad dim, yn rhai mawr sy'n bodoli eisoes. Hoffech chi wybod sut olwg sydd ar Saint Bernard? Dewch i mewn i ddod i'w adnabod.

Oedolyn Daeargi Swydd Efrog.

Chwilfrydedd am y Daeargi Swydd Efrog

Mae'r Daeargi Swydd Efrog yn serchog a deallus, y mae ei ymddangosiad yn sefyll allan yn anad dim diolch i'w gôt sidanaidd. Mae ei hanes yn llawn chwilfrydedd.

Hovawart oedolyn du

Yr Hovawart

Ci swynol o'r Almaen yw'r Hovawart. Mae'n felys, cariadus a deallus. Mwynhewch chwarae, a hefyd dysgu pethau newydd. Ydych chi am fod yn ffrind iddo?

Dane gwych

Faint ddylai Dane Fawr Bwyso

Ydych chi erioed wedi meddwl faint ddylai Dane Fawr ei bwyso? Mae'r brîd hwn yn un o'r pwysau trwm yn y byd canine, ond faint mae'n ei bwyso? Darganfyddwch.

Kuvasz yn y maes

Y Kuvasz

Ydych chi'n hoffi cŵn mawr i gwtsio a chofleidio? Dewch i mewn i gwrdd â'r Kuvasz, dyn mawr a fydd yn mwynhau'ch hoffter fel dim arall.

Oedolyn Dalmatian yn y maes.

Tarddiad y Dalmatian

Ar hyn o bryd nid ydym yn gwybod llawer o fanylion am darddiad y Dalmatian, er y credir ei fod yn dod o'r Hen Aifft neu Iwgoslafia.

Blodeuo oedolion.

Prif nodweddion y Bloodhound

Ci tawel a deallus yw'r Bloodhound. Yn wreiddiol o Wlad Belg, mae'n sefyll allan am ei drwyn rhyfeddol, sy'n ei gwneud yn draciwr perffaith.

Blodeuo oedolion.

Mae'r ci tawelaf yn bridio

Mae pob brîd cŵn wedi'i gysylltu â chymeriad penodol. Yn yr achos hwn, rydym yn cyflwyno detholiad o'r rhai a ystyriwyd yn fridiau tawelaf.

Adferydd Aur yn y maes.

Chwilfrydedd am yr Adferydd Aur

Mae'r Golden Retriever yn un o'r bridiau mwyaf poblogaidd yn rhyngwladol, ac eto mae ei hanes yn llawn chwilfrydedd nad ydym efallai'n gwybod amdanynt.

Ci gwallt hir

Y ci selsig

Mae'r dachshund yn anifail bach sy'n gallu byw heb broblemau mewn fflat. Ydych chi eisiau gwybod sut i ofalu amdano? Pa fathau o selsig sydd? Faint maen nhw'n ei gostio? Ewch i mewn a chwrdd â'r brîd godidog hwn.

Labrador

Faint ddylai ci Labrador ei bwyso

Mae gan y cŵn hyn dueddiad mawr i ddioddef o ordewdra, felly byddwn yn dweud wrthych faint y dylai ci Labrador sy'n oedolyn ac yn iach ei bwyso.

Darlun o Pomeranian hynafol.

Hanes chwilfrydig y Pomeranian

Daw'r Pomeranian o'r Almaen, er iddi ddod yn boblogaidd iawn diolch i freindal Prydain yn y XNUMXfed ganrif. Mae esblygiad ei ymddangosiad yn fwy na rhyfeddol.

Haci Siberia yn y maes

Sut i ofalu am Husky Siberia

Mae'n un o'r rasys hynaf sy'n bodoli a heddiw, fel ddoe, mae'n parhau i goncro calonnau dynol. Darganfyddwch sut i ofalu am Husky Siberia.

Bugail Almaeneg

Sut i hyfforddi Bugail Almaenig

Ai dyma'r tro cyntaf i chi fyw gydag un o'r anifeiliaid rhyfeddol hyn ac nad ydych chi'n gwybod sut i hyfforddi bugail o'r Almaen? Gadewch inni eich dysgu chi. Yn mynd i mewn.

Husky Siberia

Hynodion yr Husky Siberia

Mae'r Husky Siberia yn perthyn i'r bridiau Nordig, fel y'u gelwir, ac mae ganddo gyfres o hynodion, fel unrhyw frîd arall, ...

Llhasa Apso du a gwyn.

Beth i'w wybod am yr Apso Lhasa

Yn hanu o Tibet, mae'r Lhasa Apso yn un o'r bridiau bach mwyaf poblogaidd diolch i'w gôt hardd, ei gymeriad serchog, a'i ymddangosiad gosgeiddig.

Gwelwyd Great Dane neu Great Dane wrth ymyl ci bach Golden Retriever.

Y 5 brîd cŵn mwyaf

Yn wahanol i'r gred boblogaidd, gall cŵn mawr wneud anifeiliaid anwes rhagorol. Rydym yn crynhoi prif nodweddion rhai ohonynt.

Bocsiwr oedolion.

Hanes Boxer

Er bod tarddiad y Bocsiwr ychydig yn aneglur, credir ei fod yn dod o'r Almaen ac mai ei hynafiad mwyaf uniongyrchol yw'r Bullenbeisser.

Brwsel Griffon ar y lawnt.

Prif nodweddion y Griffon Brwsel

Mae'r Griffon Brwsel yn weithgar, deallus a serchog. Mae'n sefyll allan am ei gôt drwchus a'r cyferbyniad rhwng ei gyhyrau cryf a'i faint bach.

Schnauzer Miniatur Du a gwyn.

Deg chwilfrydedd am y Schnauzer

Mae'r Schnauzer yn frid trawiadol iawn, diolch i'w ymddangosiad rhyfedd, ei ddeallusrwydd a'i gymeriad siriol. Rydyn ni'n dweud rhai ffeithiau chwilfrydig wrthych chi amdano.

Gofal cot Husky

Gofal cot Husky Siberia

Darganfyddwch y gofal angenrheidiol am gôt yr Husky Siberia. Mae'n frid arbennig iawn, gyda gwallt hardd y mae angen ei frwsio a'i olchi.

Adferydd Labrador yn y maes.

Chwilfrydedd am yr Adferydd Labrador

Mae'r Labrador Retriever yn un o'r cŵn mwyaf poblogaidd diolch i'w ymddangosiad cain a'i gymeriad dymunol, byddwn yn dweud wrthych rai chwilfrydedd amdano.

Pug neu Pug.

Prif nodweddion y Carlino

Mae'r Carlino neu'r Pug yn frid bach, siriol a deinamig. Mae ei darddiad yn China hynafol, ac mae angen gofal arbennig ar blygiadau ei groen.

boerboel

Brîd cŵn: Boerboel

Mae'r Boerboel yn frid mawr iawn o gi gydag ymddangosiad mawreddog, ond gyda chymeriad da iawn, sy'n ddelfrydol ar gyfer byw gartref.

Dachshund gwallt byr.

Pum brîd nad ydyn nhw'n sied gwallt

Am wahanol resymau, weithiau mae gennym ddiddordeb mewn cymryd cŵn nad ydyn nhw'n siedio'u gwallt. Mae rhai bridiau yn ddelfrydol ar gyfer hyn, fel y Poodle neu'r Schnauzer.

Cŵn bas.

Gofal sylfaenol am y Basset Hound

Yn siriol, yn ddigynnwrf ac yn serchog, mae'r Basset Hound yn un o'r bridiau sy'n well gan bobl dawelach. Rydyn ni'n dweud wrthych chi'r gofal sylfaenol sydd ei angen arno.

Pekingese.

Cymeriad ac ymddygiad y Pekingese

Mae gan y Pekingese gymeriad nerfus a braidd yn ystyfnig, ond hefyd yn serchog, sensitif a chyfarwydd. Yn weithgar iawn, mae angen dosau mawr o ymarfer corff arnoch chi.

Ci Bach Adferydd Aur

Brîd cŵn: Golden Retriever

Golden Retriever, rydym yn datgelu nodweddion y brîd cŵn Scotex sy'n cwympo mewn cariad â'i ddeallusrwydd a'i ymddygiad ffyddlon.

Saint Bernard.

Tarddiad a hanes y San Bernardo

Mae tarddiad y Saint Bernard wedi'i leoli yn y cŵn Rhufeinig hynafol, er bod ei hanes wedi'i ganoli yn Alpau'r Swistir, lle cafodd ei ddefnyddio fel ci gwaith.

Bridiau cŵn (Beagle / Boxer)

Dysgwch am rinweddau bridiau cŵn Beagle a Boxer, dwy frîd gwahanol iawn ond gyda nodweddion penodol sy'n werth eu gwybod.

Chow chow.

Chwilfrydedd am y Chow Chow

Mae'r Chow Chow yn un o'r bridiau canin mwyaf trawiadol, diolch i'w ymddangosiad rhyfedd, ei gymeriad dirgel a'r hanes diddorol sy'n ei amgylchynu.

Bergamasco

Bergamasco, y ci â dreadlocks

Mae ci bugail Bergamasco neu Bergamo yn gorff gwarchod, deallus a digynnwrf. Mae'n sefyll allan am y dreadlocks yn ei wallt.

Husky Siberia yn y mynyddoedd.

Gofal sylfaenol yr Husky Siberia

Yn debyg o ran ymddangosiad i'r blaidd, mae'r Husky Siberia yn berffaith ar gyfer anifeiliaid anwes a chŵn gwaith, diolch i'w gymeriad a'i gryfder da.

Daeargi Gwyn West Highland.

Cymeriad a gofal West Highland

Mae Daeargi Gwyn West Highland yn egnïol, yn ddeallus ac yn annwyl, os ychydig yn benben. Mae angen rhoi sylw arbennig i'w ffwr, croen a dannedd.

Ci Mongrel yn y cae.

Cŵn croesfrid: prif nodweddion

Mae gan y ci mongrel neu'r "mutt" rai nodweddion penodol o'i gymharu â'r piwrî, yn bennaf oherwydd ei fod yn brin o broblemau genetig.

Chihuahua du a gwyn.

Gofal sylfaenol Chihuahua

Mae'r Chihuahua yn gi deallus, serchog ac egnïol, sy'n gofyn am ofal arbennig oherwydd ei faint bach a sensitifrwydd ei gymeriad.

Pomeranian.

Pomeranian, brîd arbennig

Yn ddeallus ac yn serchog, mae'r Pomeranian yn sefyll allan am ei faint bach a'i ffwr doreithiog. Yn ystwyth ac yn siriol, mae'n un o'r bridiau sy'n well gan blant.

Gosodwr Saesneg i Oedolion.

Setter, gofal a nodweddion Saesneg

Mae'r Setter Saesneg yn un o'r bridiau a argymhellir fwyaf ar gyfer bywyd teuluol. Mae ei gymeriad da, ei dwyn cain a'i gôt hir yn sefyll allan.

Ci bach Bichon o Falta.

Chwilfrydedd am y Bichon Malteg

Mae'r Bichon Malteg yn un o'r bridiau mwyaf poblogaidd, diolch i'w ymddangosiad melys a'i natur siriol. Mae ei hanes yn llawn chwilfrydedd.

Dane gwych

Great Dane, prif nodweddion

Er gwaethaf ei faint mawreddog, mae'r Dane Fawr yn gi tawel, serchog a docile. Yn dod o'r Almaen, mae'n sefyll allan am ei geinder a'i gyhyrau cryf.

Chinook y brîd prinnaf

Chinook, y brîd prinnaf yn y byd

Brîd sled Chinook yw'r prinnaf yn y byd, gan nad oes ganddo lawer o sbesimenau. Rydyn ni'n dweud wrthych chi ei darddiad a'i nodweddion.

Ci o'r Ynys Las

Bridiau Nordig: Ci’r Ynys Las

Mae Ci’r Ynys Las yn perthyn i’r bridiau Nordig. Mae ganddo nodweddion tebyg i'r Husky Siberia. Byddwn yn dweud wrthych a yw'n gi i chi.

Spaniel Sbaeneg

Spaniel Sbaeneg

Mae'r Spaniel Sbaenaidd yn sefyll allan am ei nodweddion ac am ei wallt cyrliog. Mae'r brîd hwn yn ddeallus iawn ac yn addas i lawer o bobl.

Brîd cŵn Border Collie

Ymddygiad y Collie Ffin

Mae'r Border Collie, a fwriadwyd yn wreiddiol ar gyfer bugeilio, yn frid rhagorol ar gyfer ymarfer ystwythder. Mae eu hufudd-dod, ystwythder, a'u deallusrwydd rhagorol wedi gwneud i'r cŵn hyn sefyll allan mewn chwaraeon cŵn.

Ci brîd Dalmatian

Ymddygiad y brîd Dalmatian

Mae'r brîd Dalmatian yn aml yn cael ei ystyried yn ôl canonau'r sinema sy'n lledaenu ei enwogrwydd, ond mae'n rhaid i chi wybod bod gan y cŵn hyn nodweddion penodol a phersonoliaeth gref y mae'n rhaid i chi eu gwybod os ydych chi am fyw gyda nhw.

Ci brîd Cocker Spaniel

Ymddygiad brîd Cocker Spaniel

Mae'r Cocker Spaniel yn frid o gi sy'n cael ei ystyried yn un o'r rhai mwyaf serchog gyda phobl ac yn ardderchog i gwmni. Fodd bynnag, yma rydym yn darparu ychydig mwy o wybodaeth i chi am ei gymeriad i chi ei ystyried.

Brîd cŵn Cane Corso italiano

Brîd cŵn: corso cansen

Mae'r Cane Corso yn frid o gi yn wreiddiol o'r Eidal sydd wedi'i fwriadu'n bennaf ar gyfer chwaraeon hela a hela gan yr uchelwyr, ac oherwydd croesfridio diwahân, roedd yr achau ar fin cael ei golli.

Ci brîd Coton de Tulear

Brîd cŵn: Coton de Tulear

Mae'r Coton de Tulear yn frid delfrydol o gi ar gyfer cwmni. Mae ei faint bach a'i ymddangosiad hardd, sy'n debyg iawn i'w hynafiaid Bichon Frise, ynghyd â'i natur annwyl, wedi ei wneud yn frid y mae galw mawr amdano at y diben hwnnw.

Ci Hovawart

Bridiau Cŵn: Hovawart

Yn wreiddiol, defnyddiwyd brîd cŵn Hovawart i ofalu am ffermydd a thai Almaeneg yn ogystal ag ar gyfer bugeilio. Y dyddiau hyn gallant fod yn anifeiliaid anwes perffaith i'r cartref, cyn belled â bod gennych ddigon o le iddynt ymlacio.

Brîd Cŵn: Husky Siberia

Husky Siberia, darganfyddwch brif rinweddau'r ci godidog hwn sy'n sefyll allan am ei gymeriad bonheddig a ffyddlon. Ai ef yw'r ci gorau?