Grisiau Cŵn

Manteision grisiau cŵn

Grisiau yw un o'r ategolion hanfodol sydd gennym yn ein bywyd. Er mwyn gallu mynd i fyny ac i lawr lloriau neu o wahanol uchderau maen nhw'n wirioneddol angenrheidiol. Felly os awn ni i fyd yr anifeiliaid, grisiau'r cŵn ni ellid eu gadael ar ôl. Maent hefyd yn rhan o'u bywydau, yn enwedig mewn rhai eiliadau penodol iawn.

Felly, mae angen i chi wybod beth yw'r manteision mwyaf cyffredin eu bod yn mynd i gynnig y grisiau i ni ar gyfer cŵn yn ogystal â'r defnyddiau y byddwn yn eu rhoi iddynt a phan fyddant yn cael eu hargymell yn llawn. Hyn i gyd a llawer mwy, bob amser yn meddwl am gysur ein hanifeiliaid anwes, a dyna sy'n wirioneddol bwysig i ni. Oes gennych chi un chi?

Pam fod defnyddio ysgol cŵn yn gyfleus

Wel, mae'n ateb syml iawn, oherwydd mae yna lawer o anifeiliaid sydd trwy'r dydd o'r gwely i'r soffa, gan wneud neidiau a all yn y tymor hir fod yn niweidiol i'w hiechyd. Mae gan rai bridiau asgwrn cefn cain iawn, a fydd yn arwain at rai problemau neu anhwylderau amrywiol. Heb sôn bod y cymalau hefyd yn dioddef o bob naid. Felly, mae'n hanfodol cael help ac yn enwedig pan fydd yr anifail yn heneiddio. Felly, nawr rydych chi'n gwybod ei fod yn un o'r ategolion sylfaenol sydd eu hangen arnoch chi yn eich bywyd ac ym mywyd eich rhai blewog.

Manteision defnyddio ysgol cŵn

Mathau o risiau ar gyfer cŵn

 • Yn atal poen cefn.
 • Bydd yn atal anifeiliaid rhag neidio yn ôl ac ymlaen pan fyddant am fynd i orffwys.
 • Gyda phob naid gallant niweidio eu cymalau, a bydd yr ysgol gŵn yn amddiffyn ac yn gofalu amdanynt.
 • Yn yr un modd mae hefyd yn un o'r ffyrdd gwell o ofalu am esgyrn, gan mai nhw yw'r rhai nesaf sy'n dioddef o gymaint o neidiau, gan allu torri asgwrn yn gyflymach.
 • Ydych chi'n gwybod y gellir osgoi'r rhan fwyaf o anafiadau gydag ychwanegiad fel hyn?
 • Gwella ansawdd eich bywyd oherwydd gyda'r ysgol cŵn byddwn yn lleihau eich ymdrech.

Y defnyddiau mwyaf cyffredin ar gyfer ysgol cŵn

Ewch ar y gwely neu'r soffa

Un o'r arferion mwyaf cynhyrfus sydd gan gŵn yw'r gallu mynd ar y gwely a'r soffa. Os ydym yno, byddant yn dod yn rhedeg ac weithiau, hyd yn oed os nad ydym yno, maent yn gwybod bod ganddynt le yn yr ardal honno. Ond mae'r hyn rydych chi'n mynd i'w wneud yn drefn arferol, nad yw, fel rydyn ni wedi sôn, yn mynd i fod yn dda i'ch corff. Felly, byddwn yn gosod ysgol i ddangos y llwybr cywir i chi. Mae'n wir na fyddant yn dysgu o un diwrnod i'r nesaf, ond byddant yn gwneud hynny gydag ychydig o amynedd. Pan ddônt i arfer ag ef, byddant yn defnyddio'r ysgol yn unig!

Ewch i mewn i'r car

Arfer arall rydyn ni'n ei weld yn ein hanifeiliaid bob dydd yw mynd i mewn i'r car. Pan fyddant yn ystwyth iawn, efallai na fyddant yn sylwi arno ond fesul tipyn gall gymryd eu doll ar gymaint o neidiau. Felly yno mae'r grisiau hefyd yn cael eu chwarae. Maen nhw'n berffaith i fynd i fyny ac i lawr pan rydyn ni'n mynd am dro gyda nhw. Eich helpu chi i gymryd y camau cywir heb orfod straenio'ch corff. Hefyd, peidiwch â phoeni os ydyn nhw'n mynd yn fudr oherwydd bod y mwyafrif ohonyn nhw'n hawdd eu glanhau.

Ewch allan o'r pwll

Os ydyn nhw'n hoffi nofio yn y pwll, byddan nhw'n gallu ymlacio wrth wneud ychydig o ymarfer corff ac mae hyn yn rhywbeth sy'n digwydd iddyn nhw yn ogystal â ni. Ond ar ôl y bath, gall yr allanfa fod ychydig yn gymhleth ac felly, dim byd tebyg i'n helpu ni i fyny grisiau. Byddant yn byrhau eu camau gyda nhw a hefyd, ni fydd yn rhaid iddynt wneud yr un ymdrech. Felly, mae'r rhain i gyd yn fanteision i'w hystyried!

Beth i edrych amdano wrth ddewis ysgol cŵn

Ysgol cŵn

 • Nifer y camau: Rydyn ni am wneud cysur i'r prif gymeriad o ran mynd ymlaen ac i ffwrdd yn rhywle. Felly, gall grisiau cŵn fod â sawl cam. Efallai mai dim ond dau gam eang sydd gan rai, ond mae gan lawer o rai eraill fwy na thri neu bedwar. Felly, mae'n bwysig eu bod yn rhy uchel ac os ydym yn dewis yr opsiwn o ddau gam yn unig, eu bod gyda nhw deunyddiau a gorffeniadau meddal a chyffyrddus. Dim ond wedyn y gallwch chi glustogi pob naid.
 • Uchder y cam: Rydym wedi sôn amdano ac unwaith eto rydym yn gwneud sylwadau ar hynny y peth gorau yw nad oes ganddyn nhw lawer o uchder ac os oes mwy o gamau. Yn enwedig ar gyfer cŵn llai neu'r rhai sydd eisoes â rhyw fath o anhwylder. Ers fel hyn bydd y neidiau yn mynd â nhw lawer yn well, heb gymaint o ôl-effeithiau i'ch corff.
 • Lled y cam: Yn yr un modd ag o ran nifer y camau, gallwn hefyd wynebu dod o hyd i wahanol led ohonynt. Mae cysur yn bresennol yn yr ehangaf, ond nid oes rhaid iddo fod fel hyn bob amser, oherwydd gyda maint canolig byddant hefyd yn caniatáu i'n hanifeiliaid anwes symud yn gyffyrddus.
 • Yn yr arfaeth: Bydd bob amser yn dibynnu ar siâp y grisiau eu hunain. Felly weithiau gallwn ddarganfod bod gan un fwy yn yr arfaeth nag un arall. Ond mewn gwirionedd os oes ganddyn nhw sawl cam, go brin y bydd y newid yn cael ei sylwi. Y peth gorau yw nad yw'n rhy serth a'i fod yn darparu cysur i'n hanifeiliaid anwes yn unig.
 • Os oes modd eu plygu: Rydym yn yr opsiwn i ddewis y rhai sy'n plygu. Eu mantais fawr yw y gallwn eu gosod dim ond pan fyddwn yn mynd i'w defnyddio. Fel arall, ychydig iawn o le y byddant yn ei gymryd a byddwn yn eu storio mewn unrhyw gornel neu o dan y gwely. Fel nad ydyn nhw'n mynd ar y ffordd ar unrhyw adeg pan nad yw'r anifeiliaid anwes yn eu defnyddio mwyach.
 • deunydd: Pren yw un o'r deunyddiau a ddefnyddir fwyaf yn yr achosion hyn. Ond i'w wneud ychydig yn fwy cyfforddus, gall fod rhwyll wedi'i leinio neu gyda gorchuddion melfedaidd, sy'n gwneud ei gyffyrddiad yn llyfnach o lawer. Wrth gwrs, bob amser gyda'r grisiau gwrthlithro ac y gallwch olchi eu gorchudd yn gyffyrddus. Wrth gwrs, ar y llaw arall, mae gennych chi strwythurau plastig hefyd, yn ysgafnach ac yr un mor gwrthsefyll.

Bridiau cŵn lle mae'n syniad da defnyddio grisiau

Yn fras, ni argymhellir mynd i fyny ac i lawr grisiau ar gyfer unrhyw gi. Ond mae'n wir y bydd eithriadau bob amser. Yn yr achos hwn, gallwn ddweud y byddai angen yr ychwanegiad hwn bob dydd ar bob brîd sy'n cynnwys coesau byr a chorff hirgul. Oherwydd bod rhai yn hoffi mae dachshunds neu dachshunds, bassets neu hyd yn oed corgi yn eithaf bregus a gallai hyn sbarduno problem clun, o esgyrn a chymalau.

Wrth gwrs hefyd rasys fel gall y Labrador neu'r Bugail Almaenig ddioddef o'r glun ond yn yr un modd hefyd o'r asgwrn cefn. Oherwydd wrth neidio mae'n gywasgedig ac yn mynd i lwytho mwy nag y dylai. Po hynaf ydyn nhw, y gwaethaf, ond mae'n wir y byddai angen help ar gŵn bach hyd at oddeutu 4 mis hefyd. Mae pob rhagofal yn dda i'n hanifeiliaid anwes!

Ramp neu ysgol cŵn? Pa opsiwn sy'n well?

Ramp cŵn

Dyma'r cwestiwn tragwyddol, oherwydd ynddo mae'n rhaid i chi roi sawl rhinwedd bob amser er mwyn gwneud gwell dewis. Yn gyntaf oll, pwyswch yr uchder a'r ardal lle bydd yn cael ei osod, p'un ai'r soffa neu'r gwely ydyw ac a oes digon o le ar gyfer y ddau opsiwn. Wrth gwrs, ar y llaw arall ac un o'r pwysicaf yw, os yw ar gyfer atal, yna mae'r grisiau ar eich ochr chi. Ond os oes gan eich ci unrhyw anhwylder neu broblem gorfforol yna mae'r ramp yn well fel nad yw'n gorfodi.

Yn yr un modd, os yw'n gi coes fer, fel yr ydym wedi crybwyll, gall y ramp hefyd fod yn gynghreiriad gorau i chi. Os gwelwn y gallwch ddringo cyrbau penodol wrth fynd i lawr y stryd, yna gallwch ddewis yr ysgol. Fel y gwelwch, Rhaid i ni feddwl bob amser am gysur mawr ein hanifeiliaid a'u cyfyngiadau os oes ganddyn nhw.

Ble i brynu ysgol gŵn rhatach

 • Amazon: Sut y gallai fod yn llai, mae gan Amazon bopeth sydd ei angen arnoch bob amser ac yn yr achos hwn nid oedd yn mynd i gael ei adael ar ôl. Am y rheswm hwn, ymhlith y grisiau ar gyfer cŵn mae'n ein synnu â syniadau plygu a symudadwy, gyda gorffeniadau a deunyddiau gwahanol. Ond bob amser gyda gorffeniadau gwrthlithro.
 • Kiwoko: Mae siop Kiwoko hefyd wedi ymrwymo i risiau ar gyfer cŵn a mwy, y cyflwynir tri cham iddynt, oherwydd eu bod yn llwyddo i helpu ein hanifeiliaid anwes yn fwy ac yn well. Wrth gael eich leinio byddwch yn cael mwy o gysur, amddiffyniad a meddalwch.
 • Tendenimal: Mae'r opsiynau rhataf i'w gweld yn y siop hon hefyd, heb anghofio bod ganddyn nhw hefyd orffeniadau gwahanol mewn plastig neu wedi'u leinio, sydd bob amser yn helpu i ddewis y gorau o ran grisiau i gŵn.

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.