Rhwystrau ar gyfer cŵn

Mathau o rwystrau cŵn

Mae rhwystrau i gŵn yn un o'r elfennau diogelwch pa mor dda sydd ei angen arnom. Nid yn unig iddyn nhw eu hunain ond hefyd i ni neu i'n cartref. Mae'n gyflenwad adnabyddus, ond heddiw byddwch chi'n darganfod mwy fyth amdanyn nhw, oherwydd er ei fod yn ymddangos fel petai, nid oeddech chi'n gwybod popeth am yr elfen hon.

Gyda rhwystrau cŵn gallwch greu lle cyfyngedig yn eich cartref, fel na all eich anifeiliaid anwes basio pryd bynnag maen nhw eisiau. Gan y gall rhai achosi difrod penodol ac nid ydym eisiau hynny yn enwedig pan nad ydym gartref. Felly, a priori, mae'r rhwystrau'n dod yn sylfaenol. Peidiwch â cholli allan ar bopeth sy'n dilyn!

Pam prynu rhwystr cŵn?

Rhwystrau ar gyfer cŵn

 • Trosi ystafell yn y tŷ yn eich ystafell: Un o'r syniadau gwych y gallwch chi eu cynnig diolch i rwystr cŵn yw hyn. Dychmygwch fod gennych ystafell fach ond nid ydych yn siŵr beth allwch chi ei wneud ag ef. O gael anifail anwes, gall syniadau eisoes neidio allan heb allu ei osgoi. Felly hynny gallwch ei ddefnyddio i gyfyngu ar yr ystafell honno, i'w rhannu'n barthau neu, i'w gosod yn rhan y drws a gadael mwy o le i'n hanifeiliaid anwes. Ers weithiau nid oes rhaid iddo fod yn ystafell ei hun, ond yn ardal nad ydym yn ei defnyddio nac yn manteisio arni mewn gwirionedd.
 • Eu hatal rhag mynd i mewn i ran o'r tŷ: Un o'r swyddi hanfodol sydd gan rwystrau yw hyn. Oherwydd os ydym yn eu gadael, bydd anifeiliaid anwes yn mynd i mewn ac allan o wahanol ystafelloedd trwy gydol y dydd. Maen nhw'n hoffi darganfod beth sydd ym mhob un ohonyn nhw. Felly, mae'n bwysig, os ydych chi eisiau eu hatal rhag crwydro o amgylch y tŷ, gosod rhwystrau wrth y mynedfeydd neu'r ardaloedd hynny a fydd yn cael eu gwahardd ar eu cyfer. Fel ei fod yn blocio eu ffordd ac na ellir gwneud dim i'w unioni.
 • Eu hatal rhag mynd i fyny ac i lawr y grisiau: Pan fydd grisiau yng nghanol tŷ, rhaid i ni fod yn ofalus iawn bob amser. Oherwydd os ydym yn ei wneud gyda phlant, gydag anifeiliaid anwes hefyd. Yn yr achos hwn oherwydd lefallai mai problemau iechyd yw trefn y dydd ac nid ydym am i'ch cymalau ddioddef. Felly, er mwyn osgoi temtasiynau, mae bob amser yn well eu hatal fel hyn ac mae gyda'r rhwystrau i gŵn.
 • Eu hatal rhag mynd y tu allan: Yn enwedig cŵn bach yw'r rhai mwyaf aflonydd ac mae'n wir weithiau na allwn eu rheoli fel yr hoffem. Felly, mae'n rhaid i ni feddwl am rai ffyrdd i allu eu rheoli'n dda bob amser. Mae rhwystrau hefyd yn atal diofalwch rhag bod yn bresennol ac felly, y gallant fynd dramor. Gallwn bob amser eu cadw'n ddiogel ac mae hyn hefyd yn gwneud inni anadlu'n haws.

Mathau o rwystrau cŵn

Estynadwy

Mae'n un o'r hoff fathau gan lawer oherwydd fel y mae ei enw'n awgrymu, gellir ei wneud yn ehangach neu'n llai. Beth sy'n dweud hynny wrthym gellir ei gysylltu â gwahanol fannau ac mae hynny'n rhywbeth rydyn ni'n ei garu. Bydd yn addasu i wahanol led o ddrysau, fel y mae ei angen arnom, gan allu eu gwneud yn llai.

O fetel

Os ydych chi'n ystyried rhoi'r rhwystr cŵn y tu allan, yna'r un metel yw un o'r opsiynau gorau. Maent yn gwrthsefyll iawn am y rheswm hwnnw, i'w gosod y tu allan, ond nid yn unig am hynny ond i'r holl gŵn hynny sy'n hoffi cnoi. Oherwydd gyda gorffeniad fel hyn bydd yn gymhleth iawn iddo. Rhy mae'n addas ar gyfer cŵn mwyyn union oherwydd y gwrthiant hwnnw yr ydym wedi'i grybwyll.

O bren

Wrth feddwl am rai rhwystrau pren, rydyn ni'n gwybod hynny bydd addurniad ein cartref yn diolch i ni. Oherwydd bod pren yn berffaith i'w gyfuno ym mhob cornel o'r tŷ. Felly, mae'n un arall o'r opsiynau cain hynny ar y naill law ond yn ymarferol hefyd ar y llaw arall. Gan y byddant hefyd yn amddiffyn eich anifail anwes yn dda. Er ei bod yn wir bod rhai yn dewis eu crafu neu eu brathu.

Heb sgriwiau

Mae gennym bob amser yr opsiynau mwyaf amrywiol i allu mwynhau'r manteision gorau. Yn yr achos hwn, rydym yn siarad am rhwystrau di-sgriw. Datrysiad perffaith i osgoi gorfod drilio rhannau o'r cartref. Y peth gorau yw mynd am syniad fel hwn sy'n dod heb sgriwiau. Fel arfer mae math o gwpanau sugno a rhai bachau y byddwch chi'n ymuno â nhw yn dod gyda nhw. Felly bydd yn ceisio pastio a thynnu pan fydd ei angen arnoch chi. Ers fel hyn bydd yn eich helpu i newid lleoedd yn ôl eich anghenion chi ac anghenion eich anifail anwes.

Sut i ddewis rhwystr cŵn yn gywir

Rhwystrau sefydlog

 • deunydd: Mae'n un o'r pwyntiau pwysig i'w ystyried. Bydd y deunydd yn pennu cryfder a gwydnwch y rhwystr cŵn, felly mae'n rhaid i ni ddewis yn dda iawn bob amser. Y rhai metel yw un o'r syniadau gorau ar gyfer y gwrthiant hwnnw y soniasom amdano, wrth gwrs os ydych chi am iddo fynd yn ôl eich addurn, efallai mai'r un pren yw'r un mwyaf amlwg. Rhaid i chi feddwl yn ofalus am yr hyn rydych chi'n edrych amdano neu beth sy'n gyfleus cyn cymryd y cam.
 • Uchder: Ffactor pwysig lle mae hynny oherwydd bod angen i'n hanifeiliaid anwes gael eu lleoli lle y dylent ac ar gyfer hyn, yn gyntaf rhaid inni feddwl am faint yr anifail. Oherwydd yno byddwn yn pennu uchder y rhwystr. Yn rhesymegol byddant ychydig yn uwch os ydym yn siarad am gi maint canolig neu fawr. Ond i'r rhai bach, nid oes angen cymaint o uchder arnyn nhw oherwydd ni fyddan nhw'n dianc.
 • Lled: Yma, i ddarganfod pa mor eang ddylai ein rhwystrau cŵn fod meddyliwch ble rydyn ni'n mynd i'w gosod. Oherwydd weithiau dim ond mewn drysau neu fwâu y byddant yn gweithredu fel mynedfa, felly bydd yn rhaid i ni fesur eu lled. Ond os yw am wahanu lleoedd, yna cofiwch y bydd y lled yn fwy. Felly, mae'n rhaid i ni gymryd y mesurau yn dda bob amser fel nad ydyn ni'n brin ac nad ydyn ni drosodd.
 • System Atgyweirio: Yma mae eich anghenion yn cael eu chwarae eto. Oherwydd gallwch chi bod â rhwystrau cŵn sydd â sgriwiau i fod yn sefydlog neu ar y llaw arall, cwpanau sugno. Felly yn yr achos olaf nid oes rhaid i chi ddrilio'r wal na'r drws ei hun mwyach. Er ei bod yn wir mai'r rhai mwyaf cyffredin yw'r rhai sy'n cael eu drilio, oherwydd mae'r lleill fel arfer ar gyfer ardaloedd fel grisiau.
 • System agor diogelwch: Er bod rhai yn sefydlog, mae gan eraill a system agor sydd â diogelwch llwyr. Er mwyn osgoi y gall anifeiliaid anwes ei agor mewn ffordd syml, er ei bod yn wir na fyddwn yn gwrthsefyll. Felly mae'r ddwy ochr fel arfer yn sefydlog a gellir agor a chau rhan ganolog yn ôl ewyllys, pan fydd ei angen arnoch.

A yw'n werth prynu rhwystr cŵn?

Gwahanol fathau o rwystrau

Y gwir yw, ie, mae rhwystr cŵn bob amser yn werth ei brynu ond ie, rhaid i chi wybod bob amser sut i ddewis y gwrthiant mawr a allai fod ganddynt. Oherwydd fel y soniasom o'r blaen, os ydym yn delio â chŵn mawr, rydym yn mynd i ddewis opsiwn cryfach a thalach neu ehangach. Tra bydd y gwrthwyneb yn wir am fridiau llai. Ond beth bynnag ydyw, bydd gennych le gwahaniaethol iawn lle gallwch fod yn bwyllog neu'n ddigynnwrf na fyddant yn cyrchu ato. Oherwydd pa rwystrau cŵn sy'n fwy dibynadwy na dulliau gwahanu eraill.

Ble i brynu rhwystr cŵn rhatach

 • Kiwoko: Mae gan Kiwoko hefyd gyfres o rwystrau cŵn na ddylech eu colli. Oherwydd eu bod wedi'u gwneud o ddeunyddiau gwrthsefyll sydd, ar yr un pryd, wedi'u gosod ar y wal ac yn estynadwy. Heb sôn am hynny hefyd mae gennych fodelau nad oes angen eu hangori i'r wal.
 • Amazon: Sut y gallai fod yn llai, ar Amazon gallwch ddarganfod rhwystrau diddiwedd i gŵn. Oherwydd dim ond wedyn y byddwch chi'n gallu mwynhau'r gorffeniadau hynny sy'n well gennych chi a meddwl am y bob amser anghenion eich anifeiliaid anwes. Pren neu fetel gyda gwahanol feintiau fydd rhai o'r opsiynau y byddwch chi bob amser yn eu darganfod ar y we.
 • Leroy Myrddin: Yn Leroy Merlin gallwch hefyd gael sawl opsiwn ar ffurf rhwystrau i gŵn. Oherwydd bod ganddyn nhw'r gorffeniadau mwyaf gwrthsefyll ac, wrth gwrs, addaswyr fel bod gallant bob amser addasu i'ch gofod. O'r lleiaf i'r rhai y gellir eu haddasu neu sy'n hyblyg.
 • Tendenimal: Mae'n un arall o'r siopau na ellid eu gadael ar ôl. Maent hefyd yn rhan o'r dewis mawr o ran rhwystrau Mae'n golygu. Perffaith i'w osod wrth fynedfa'r grisiau neu wrth y drysau. Fel ein bod yn eu hatal rhag dianc neu gael eu difrodi. Nawr mae'n rhaid i chi ddewis yr un sy'n fwyaf addas i chi!

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.