Lourdes Sarmiento

ຂ້ອຍເປັນຜູ້ຮັກ ໝາ ທີ່ດີແລະໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອແລະເບິ່ງແຍງພວກມັນນັບຕັ້ງແຕ່ຂ້ອຍໃສ່ຜ້າອ້ອມ. ຂ້ອຍມັກການແຂ່ງລົດ, ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ສາມາດຕ້ານທານກັບການເບິ່ງແລະການສະແດງທ່າທາງຂອງ mestizos, ເຊິ່ງຂ້ອຍແບ່ງປັນກັບຂ້ອຍທຸກໆມື້.