ສາທາລະນະ
App Alert ສັດ

‘ການແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບສັດ’, App ເພື່ອລາຍງານການລ່ວງລະເມີດຂອງສັດ

ການລິເລີ່ມແບບນີ້ ຈຳ ເປັນເທົ່າໃດເພື່ອປົກປ້ອງການ ດຳ ລົງຊີວິດທີ່ມີຂົນໃນສະພາບທີ່ບໍ່ດີເພາະວ່າ ...

ຫມາທີ່ຖືກປະຖິ້ມໄວ້ໃນຖະຫນົນ.

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດຖ້າພວກເຮົາເຫັນການປະຖິ້ມ ໝາ

ການເປັນພະຍານເຖິງການປະຖິ້ມສັດລ້ຽງແມ່ນສະຖານະການທີ່ບໍ່ ໜ້າ ພໍໃຈທີ່ພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງການຫລີກລ້ຽງແລະກ່ອນ ໜ້າ ນີ້ ...