ຄູ່ມືການປະສານສົມທົບສັດຄັ້ງ ທຳ ອິດພ້ອມດ້ວຍ ຄຳ ແນະ ນຳ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຫ້ອງການເປັນສັດລ້ຽງ

ປະຕູວຽກ Job Today ໄດ້ເປີດຕົວຄູ່ມືທີ່ມັນວິເຄາະປະເພດສັດລ້ຽງໃນປະເທດສະເປນແລະລົມກັນ ...

ສາທາລະນະ