viviana saldarriaga

Kolombiana aho fa mipetraka any Arzantina izao. Nandalina famokarana mozika tany Etazonia aho izay niasako nandritra ny taona vitsivitsy mandra-piveriko tany amin'ny fireneko hanomboka hianatra asa fanaovan-gazety. Androany aho saika hamita ny asako amin'ny maha mpanao gazety ahy. Mihevitra ny tenako ho olona tsara fanahy sy be fiaraha-monina aho, nefa tena henjana be loatra ary tia lafatra. Liana amin'ny natiora aho ary dodona ny hianatra bebe kokoa isan'andro.