మీ తల్లిలేని కుక్కపిల్లలకు చాలా ప్రేమను ఇవ్వండి

తల్లి లేని కుక్కపిల్లని ఎలా చూసుకోవాలి

సాధారణంగా, ఒక తల్లి కుక్క తన చిన్న పిల్లలను ప్రేమతో మరియు సున్నితత్వంతో చూసుకుంటుంది, కానీ కొన్నిసార్లు విషయాలు అలా చేయవు ...

ప్రకటనలు
గర్భిణీ బిచ్

నా కుక్క గర్భవతి అని ఎలా తెలుసుకోవాలి

మీ కుక్క గర్భవతి కావడానికి మీరు ఎదురు చూస్తున్నారా? అలా అయితే, మీరు నిజంగానే ఉన్నారో లేదో ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి ...

ప్రసవానికి బిట్చెస్ సిద్ధం

బిట్చెస్ డెలివరీలో సమస్యలు

ఖచ్చితంగా మీకు కుక్క ఉంది మరియు మీరు ఆమెకు ఈతలో ఉండాలని కోరుకుంటారు. చాలా మంది కుక్కల యజమానులు తమ పెంపుడు జంతువును కలిగి ఉండాలని కోరుకుంటారు ...

నా కుక్కపిల్ల బలహీనంగా ఉంది

నా కుక్కపిల్ల బలహీనంగా ఉంది

మేము ఒక కుక్కపిల్లని ఇంటికి తీసుకువచ్చినప్పుడు, వారు ఏ వ్యాధి నుండి అయినా రక్షణ లేనివారని పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. అవును ...

కుక్కపిల్ల తన కొత్త ఇంటికి అలవాటుపడటానికి సాధారణంగా సమయం పడుతుంది.

కుక్కపిల్ల తన కొత్త ఇంటికి అలవాటుపడటానికి ఎంత సమయం పడుతుంది?

మొదటిసారి కుక్కపిల్ల ఇంటికి తీసుకురావడం ప్రతి సభ్యునికి చాలా ఉత్తేజకరమైన అనుభవం ...

కుక్కల వయస్సు

కుక్కపిల్లకి ఎలా శిక్షణ ఇవ్వాలి, మనం ఏమి తెలుసుకోవాలి

మీ ఇంటికి కుక్కపిల్లని చేర్చే సమయం ఇది అని మీరు నిర్ణయించుకుంటే, మీరు ప్రతిదీ పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి ...